Kráľovský víkend – diecézne stretnutie mládeže

Odporúčame

Pri príležitosti slávenia 38. svetového dňa mládeže na Nedeľu Krista Kráľa pozýva náš otec biskup Tomáš mladých na diecézne stretnutie mládeže s názvom KRÁĽOVSKÝ VÍKEND, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 11. 2023, v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.
Prihlasovanie prebieha pomocou online formulára do 17. novembra. K prihlasovaciemu formuláru sa dostanete pomocou naskenovania QR kódu na plagáte alebo na facebooku: „Mládež Žilinskej diecézy“ alebo na instagrame: „za_mladych„.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU

Odporúčame

Stále vnímame potrebu prinášať nádej ľuďom, ktorí si prešli civilným rozvodom.Špeciálne aj teraz v príprave na Jubileum 2025 „Pútnici nádeje“.
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3. – 5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami.

Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLWuUWMop3tPS1jj-gOOhDotiX4kMO9vF5-ZEENMFB_3NW-A/viewform

Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.
Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.

Matej Trizuliak MS

Spýtaj sa Cirkvi

Odporúčame

Máte otázky ohľadom Katolíckej cirkvi, viery či hodôt? Naši hostia vám radi odpovedia26. októbra 2023 o 18.00 v Diecéznom centre v Žiline

Hostia: 

  • Martin Kramara, generálný vikár
  • Vladimír Smataník, líder spoločenstva Efata
  • Moderuje Patrik Struk

Program Amoris pre manželov aj v Bytči

Odporúčame

Naša farnosť Bytča v spolupráci s n.o. Rodinkovo, vás pozývajú na program Amoris pre manželov. Je to cyklus motivačných prednášok pre manželov s cieľom lepšieho poznania a pochopenia manželského partnera, posilnenia dôvery v manželskom vzťahu, zlepšenie komunikácie a intímneho života. Pôjde o víkend: 14.-15. októbra 2023 od 14,00 do 17.30 hod. na ZŠ na ul. Mieru v Bytči. O deti sa vám postarajú animátori. V nedeľu je tam dokonca možnosť nahlásiť si obed pre celú rodinu. Kvôli organizačným veciam sa treba prihlásiť najneskôr do 8. októbra na web stránke: www.amoris.sk

Pápež František na Deň matiek zveruje všetky matky Panne Márii

Odporúčame


P:3, 14. 05. 2023 17:45, ZAH

Vatikán 14. mája (TK KBS) V príhovore z okna Apoštolského paláca 14. mája pápež František požiadal pútnikov zhromaždených na Svätopeterskom námestí, aby pri príležitosti dnešného Dňa matiek zatlieskali všetkým matkám. „Deň matiek sa dnes slávi v mnohých krajinách. S vďačnosťou a láskou si pripomeňme všetky matky, tie, ktoré sú ešte medzi nami, aj tie, ktoré odišli do neba. Zverujeme ich Márii, Ježišovej Matke,“ povedal Svätý Otec.

Pápež František dodal, že sa na Pannu Máriu obracia aj s prosbou, aby „zmiernila utrpenie sužovanej Ukrajiny a všetkých národov zranených vojnou a násilím“. Osobitne sa modlil za účinné prímerie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Pápež František vo svojom zamyslení nad nedeľným evanjeliom tiež povedal, že na Ducha Svätého treba myslieť ako na stáleho sprievodcu životom, ktorý je vždy po ruke a prináša Božiu útechu, milosrdenstvo a silu.

„Duch Svätý chce zostať s nami: nie je len prechodným hosťom, ktorý nás prichádza zdvorilo navštíviť. Je to spoločník na celý život, stála prítomnosť. On je Duch a túži prebývať v našom duchu. Je trpezlivý a zostáva s nami, aj keď padáme. Zostáva, pretože nás skutočne miluje,“ povedal.

Pápež František požiadal prítomných, aby sa zamysleli nad tým, ako často vzývajú Ducha Svätého, a aby si uvedomili, že Duch Svätý je vždy v nás a nikdy nás neopúšťa. „Ak sa ocitneme vo chvíli skúšky, Duch Svätý nás utešuje a prináša nám Božie odpustenie a silu.“

Pápež František ďalej poznamenal, že môžeme prosiť Pannu Máriu o milosť, aby sme boli poslušnejší hlasu Ducha Svätého a vnímavejší na jeho prítomnosť. „Ak budeme vzývať Ducha, naučíme sa prijímať a pamätať na najdôležitejšiu pravdu života, ktorá nás chráni pred obvineniami zlého. A čo je najdôležitejšia pravda života? Že sme milované Božie deti,“ povedal pápež František (Zdroje: CNA / cirkev.cz).

Posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi – Veľká noc 2023

Odporúčame


P:3, 09. 04. 2023 12:14, ZAH

Pápež František počas veľkonočného požehnania Urbi et Orbi

Foto: TV Lux

Vatikán 9. apríla (TK KBS) V plnom znení prinášame veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol vo Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 2023 na poludnie z loggie na priečelí Vatikánskej baziliky.

____

Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych!

Dnes ohlasujeme, že On, Pán nášho života, je „vzkriesenie a život“ sveta (porov. Jn 11, 25). Je Veľká noc, čo znamená „prechod“, pretože v Ježišovi sa uskutočnil rozhodujúci prechod ľudstva: prechod od smrti k životu, od hriechu k milosti, od strachu k dôvere, od opustenosti k spoločenstvu. V ňom, Pánovi času a dejín, by som chcel s radosťou v srdci všetkým povedať: Požehnanú Veľkú noc!

Nech je pre každého z vás, drahí bratia a sestry, najmä pre chorých a chudobných, pre starších a pre tých, ktorí prechádzajú obdobím skúšok a únavy, prechodom od súženia k úteche. Nie sme sami: Živý Ježiš je s nami naveky. Nech sa Cirkev a svet radujú, lebo dnes už naše nádeje nie sú rozbité o múr smrti, ale Pán nám otvoril most do života. Áno, bratia a sestry, na Veľkú noc sa zmenil osud sveta a v dnešný deň, ktorý sa dokonca zhoduje s najpravdepodobnejším dátumom Kristovho zmŕtvychvstania, sa môžeme tešiť z toho, že z čistej milosti oslavujeme najdôležitejší a najkrajší deň v dejinách.

Kristus vstal z mŕtvych, skutočne vstal z mŕtvych, ako to hlásajú Východné cirkvi. To nám skutočne hovorí, že nádej nie je ilúzia, ale pravda! A že cesta ľudstva od Veľkej noci, poznačená nádejou, postupuje rýchlejšie. Prví svedkovia zmŕtvychvstania nám to ukazujú svojím príkladom. Evanjeliá rozprávajú o dobrom zhone, s ktorým vo veľkonočný deň ženy „rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom“ (Mt 28, 8). A potom, čo Mária Magdaléna „bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi“ (Jn 20, 2), Ján a sám Peter „bežali obaja spolu“ (porov. v. 4), aby sa dostali na miesto, kde bol Ježiš pochovaný. A potom vo veľkonočný večer, keď na ceste do Emauz stretli Zmŕtvychvstalého, obaja učeníci „vstali a vrátili sa“ (Lk 24, 33) a ponáhľali sa niekoľko kilometrov do kopca a za tmy, poháňaní neutíchajúcou veľkonočnou radosťou, ktorá im horela v srdci (porov. v. 32). Tá istá radosť, pre ktorú Peter na brehu Galilejského jazera pri pohľade na zmŕtvychvstalého Ježiša nemohol zostať v člne s ostatnými, ale okamžite skočil do vody, aby mu rýchlo vyplával v ústrety (porov. Jn 21, 7). Na Veľkú noc sa skrátka cesta zrýchľuje a stáva sa pretekmi, pretože ľudstvo vidí cieľ svojej cesty, zmysel svojho osudu, Ježiša Krista, a je povolané ponáhľať sa v ústrety jemu, nádeji sveta.
Ponáhľajme sa aj my, aby sme rástli na ceste vzájomnej dôvery: dôvery medzi ľuďmi, medzi ľuďmi a národmi. Nechajme sa prekvapiť radostnou zvesťou Veľkej noci, svetlom, ktoré osvetľuje tmu a šero, v ktorých sa svet príliš často ocitá.

Ponáhľajme sa prekonať konflikty a rozdelenia a otvorme svoje srdcia tým, ktorí to najviac potrebujú. Ponáhľajme sa na cesty pokoja a bratstva. Radujme sa z konkrétnych znamení nádeje, ktoré k nám prichádzajú z mnohých krajín, počnúc tými, ktoré ponúkajú pomoc a prijatie tým, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou. 

Na ceste je však stále veľa kameňov na ktorých sa môžeme potknúť a ktoré robia naše náhlenie sa k Zmŕtvychvstalému namáhavým a únavným. K nemu sa obraciame s prosbou: pomôž nám bežať k Tebe! Pomôž nám otvoriť naše srdcia! 

Pomôž milovanému ukrajinskému ľudu na ceste k pokoju a vylej veľkonočné svetlo na ruský ľud. Uteš ranených a tých, ktorí vo vojne stratili svojich blízkych, a daj, aby sa zajatci mohli bezpečne a v zdraví vrátiť k svojim rodinám. Otvorte srdcia celého medzinárodného spoločenstva, aby sa usilovalo o ukončenie tejto vojny a všetkých konfliktov, ktoré poznačili svet krvou, počnúc Sýriou, ktorá stále čaká na mier. Podpor tých, ktorých zasiahlo silné zemetrasenie v Turecku a v samotnej Sýrii. Modlíme sa za tých, ktorí stratili rodinu a priateľov a zostali bez domova: nech sa im dostane útechy od Boha a pomoci od rodiny národov.

V tento deň ti, Pane, zverujeme mesto Jeruzalem, prvého svedka tvojho vzkriesenia. Vyjadrujem hlboké znepokojenie nad útokmi z posledných dní, ktoré ohrozujú nádejnú atmosféru dôvery a vzájomného rešpektu, potrebnú na obnovenie dialógu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, aby vo Svätom meste a v celom regióne zavládol pokoj. 

Pomôž, Pane, Libanonu, ktorý stále hľadá stabilitu a jednotu, aby prekonal svoje rozpory a aby všetci jeho občania spolupracovali pre spoločné dobro krajiny. 

Nezabudni na drahý tuniský ľud, najmä na mladých ľudí a tých, ktorí trpia sociálnymi a ekonomickými problémami, aby nestratili nádej a spoločne budovali budúcnosť mieru a bratstva.

Obráť svoj pohľad na Haiti, ktoré už niekoľko rokov trpí vážnou sociálno-politickou a humanitárnou krízou, a podporuj úsilie politických aktérov a medzinárodného spoločenstva o nájdenie definitívneho riešenia mnohých problémov, ktoré trápia toto veľmi sužované obyvateľstvo.

Upevni procesy mieru a zmierenia v Etiópii a Južnom Sudáne a ukonči násilie v Konžskej demokratickej republike.
Podporuj, Pane, kresťanské spoločenstvá, ktoré dnes slávia Veľkú noc za zvláštnych okolností, ako napríklad v Nikarague a Eritrei, a pamätaj na všetkých, ktorým sa bráni slobodne a verejne vyznávať svoju vieru. Uteš obete medzinárodného terorizmu, najmä v Burkine Faso, Mali, Mozambiku a Nigérii.  

Pomôžte Mjanmarsku kráčať po cestách mieru a osvieť srdcia zodpovedných, aby umučení Rohingovia našli spravodlivosť. 

Utešuj utečencov, deportovaných, politických väzňov a migrantov, najmä tých najzraniteľnejších, ako aj všetkých, ktorí trpia hladom, chudobou a škodlivými dôsledkami obchodovania s drogami, obchodovania s ľuďmi a všetkých foriem otroctva. Inšpiruj, Pane, vodcov národov, aby žiaden muž ani žena neboli diskriminovaní a pošliapavaní vo svojej dôstojnosti; aby sa pri plnom rešpektovaní ľudských práv a demokracie tieto sociálne pohromy uzdravili, aby sa vždy hľadalo spoločné dobro občanov a aby sa zaručila bezpečnosť a nevyhnutné podmienky pre dialóg a pokojné spolužitie. 

Bratia, sestry, aj my znovu objavme chuť cesty, zrýchlime tep nádeje, zakúsme krásu neba! Načerpajme dnes energiu, aby sme mohli kráčať v dobre a v ústrety Dobru, ktoré nesklame. A ak je, ako napísal istý askéta a mystik Cirkvi Východu, „najväčším hriechom neveriť v energiu vzkriesenia“ (sv. Izák Sýrsky, homílie o asketizme, I,5), dnes veríme: „Áno, sme si istí: Kristus naozaj vstal z mŕtvych“ (Sekvencia). Veríme v Teba, Pane Ježišu, veríme, že s Tebou sa znovuzrodila nádej, cesta pokračuje. Ty, Pán života, povzbudzuj naše cesty a opakuj nám ako učeníkom vo veľkonočný večer: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19. 21).

(Prevzaté: TK KBS, VaticanNews )

Slovensko si pripomína jubileum – 35. výročie Sviečkovej manifestácie

OdporúčameBratislava 25. marca (TK KBS) Slovensko si pripomína 35. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.

V historickej pamäti národa sa snaží udržiavať pamiatku na Sviečkovú manifestáciu Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré spolu s partnerskými organizáciami pripravilo sériu spomienkových aktivít.

„Chceme poukázať na jej význam a aktuálne posolstvo pre dnešok. Nechceme sa iba vracať do minulosti, ale pozrieť na súčasnosť a vhodne zareagovať. Sú pre nás inšpiráciou a výzvou aj slová pani prezidentky z 29. novembra 2022: Spojme sily, napriek rôznym názorom a pri plnom uvedomení si ťaživej reality. Nevzdávajme dôveru, že slušný a poctivý život prežitý pre svojich blízkych, pre komunitu, pre spoločnosť a pre Slovensko má zmysel,“ uviedol podpredseda FKI Pavol Kossey. „Základný odkaz a potreba dneška je zmierenie. Na Sviečkovej manifestácii sa zúčastnili ľudia rôzneho názorového spektra. Preto táto niť by sa mala vinúť aj tohtoročnou spomienkou. Odkaz manifestácie by mal prinášať niečo aktuálne do spoločnosti. Nepoznám teraz vážnejšiu vec ako hľadanie cesty k sebe“, skonštatoval František Mikloško, iniciátor Sviečkovej manifestácie.

Bližšie informácie o Sviečkovej manifestácii

Pred 35 rokmi sa konalo pred budovou Národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu. Zástup modliacich sa a spievajúcich veriacich, so sviecami v rukách, bol rozohnaný príslušníkmi Verejnej a Štátnej bezpečnosti. Viacero účastníkov manifestácie bolo zaistených a vyšetrovaných.

Organizátor zhromaždenia František Mikloško a niekoľkí jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti. Biskup Ján Chryzostom Korec bol zaistený už pri odchode zo svojho bytu v Petržalke. Manifestácia sa konala na sviatok Zvestovania Pána a dostala označenie Bratislavský Veľký piatok. Chronológiu Sviečkovej manifestácie je možné nájsť TU.

Táto manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov – veriacich aj neveriacich.

Vyrástla z koreňov náboženského a občianskeho disentu, tajnej cirkvi, laického apoštolátu, samizdatov, zavraždených kňazov a rehoľníkov, stoviek rokov nespravodlivo väznených, utrpenia intelektuálov a z pôdy pontifikátu Jána Pavla II. a jeho výzvy „Nebojte sa!“. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.

V súčanosti je 25. marec medzi pamätnými dňami SR. V kalendári je označovaný ako Deň zápasu za ľudské práva. V tento deň v roku 2023 si pripomenieme 35. výročie zhromaždenia za náboženské a občianske slobody vo vtedajšom Československu, tzv. Sviečkovú manifestáciu alebo Bratislavský Veľký piatok. Sviečková manifestácia je udalosťou, ktorá v marci 1988 spontánne spojila prakticky celú vtedajšiu demokraticky zmýšľajúcu občiansku spoločnosť.

Prevzaté z TK KBS.

CCEE blahoželá pápežovi Františkovi k 10. výročiu jeho pontifikátu

Odporúčame


P:3, 13. 03. 2023 11:34, ZAH

Foto: Print screen

San Gallen 13. marca (TK KBS) Rada Európskych biskupských konferencií (CCEE) zablahoželala pápežovi Františkovi k 10. výročiu jeho pontifikátu. List CCEE prinášame v plnom znení.

Svätý Otče,

pri príležitosti desiateho výročia Vášho zvolenia za biskupa Ríma, chceme vyjadriť náklonnosť a blízkosť všetkých biskupov Európy k Vašej osobe a vďačnosť za dar Vašej služby ako nástupcu apoštola Petra v službe Cirkvi a ľudstvu.

Naše želanie sa stáva vďačnosťou za učenie, za svedectvo evanjeliového života a duchovného otcovstva, ktorým nás vediete, a za Vaše rozsiahle „európske magistérium“, ktoré šírite. Ako si nepripomenúť Vašu návštevu v Európskom parlamente a Rade Európy v Štrasburgu v roku 2014, ale aj mnohé cesty v srdci nášho kontinentu; udelenie Ceny Karola Veľkého v roku 2016, ale aj stretnutie s hlavami štátov a predsedami vlád Európskej únie pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, 24. marca 2017.

Svätý Otče, práve na tomto stretnutí ste zdôraznili, že „otcovia zakladatelia nám pripomínajú, že Európa nie je súborom pravidiel, ktoré treba dodržiavať, nie je príručkou protokolov a postupov, ktoré treba dodržiavať. Je to život, spôsob chápania človeka, ktoré vychádza z jeho transcendentnej a neodňateľnej dôstojnosti, a nie v zmysle súboru práv, ktoré treba brániť, alebo požiadaviek, ktoré treba presadzovať“.

Ďakujeme Vám za povzbudenie, aby sme neprepadli skľúčenosti a rezignácii, pretože „Pán nás povolal k veľkolepému dielu – pracovať na tom, aby bol jeho dom stále prívetivejší, aby doň každý mohol vstúpiť a prebývať v ňom“ (Homília k 50. výročiu CCEE), a za to, že nás naďalej sprevádzate v delikátnom poslaní ohlasovať Krista a „pomáhať Európe znovu objaviť stále mladú tvár Ježiša a jeho nevesty“, znovuobjaviť kresťanské hodnoty, ktoré sú základom jej európskej identity.

Ďakujeme vám, Svätý Otče, za to, že ste v ostatnom roku, od invázie na Ukrajinu, nikdy neustali vyzývať k ukončeniu vojny a modliť sa za obete tohto konfliktu. Spolu s našimi cirkevnými spoločenstvami chceme pripojiť náš hlas k Vášmu a obnoviť výzvu adresovanú tým, ktorí majú moc nad štátmi, aby čo najskôr dospeli k spravodlivému mieru pre ukrajinský ľud.

Potvrdzujeme našu jednotu s Vami, Svätý Otče, a uisťujeme Vás o našich modlitbách, prosiac o Vaše otcovské požehnanie. Blahoslavená Panna Mária, Matka Európy, a svätí patróni nášho kontinentu nech Vám pomáhajú vo vašej Petrovej službe.

Predsedníctvo CCEE

J. E. Mons. Gintaras Grušas
Arcibiskup Vilniusu a predseda CCEE

J. E. Mons. Ladislav Nemet
Arcibiskup Belehradu a podpredseda CCEE

J. Em. kard. Jean-Claude Hollerich
Arcibiskup Luxemburgu a podpredseda CCEE


Zdroj: CCEE / Preložila: Mária Spišiaková

V Žiline sa poďakovali za pätnáste výročie založenia Žilinskej diecézy

OdporúčameFoto: Michal Lipiak

Žilina 16. februára (TK KBS) Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na sídlisku Vlčince v Žiline sa dnes poďakovali za pätnáste výročie založenia Žilinskej diecézy (14. 2. 2008). Pri tejto príležitosti celebroval slávnostnú svätú omšu apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Zúčastnili sa na nej arcibiskupi, biskupi zo Slovenska i zahraničia, kňazi, diakoni, seminaristi, zasvätení a laici. Prišla aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, zástupcovia akademickej a verejnej obce.

Zriadenie Žilinskej diecézy oznámil 14. februára 2008 v Bratislave dnes už nebohý slovenský kardinál Jozef Tomko ako zvláštny legát pápeža Benedikta XVI. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis. Diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). V roku 2018 pribudol dekanát Turzovka (odčlenením z čadčianskeho dekanátu) a dekanát Krásno nad Kysucou (odčlenením od kysuckonovomestského dekanátu).

V súčasnosti má v 12 dekanátoch 112 farností a pôsobí v nej 259 kňazov (z toho 207 diecéznych a 52 rehoľných), ktorí sa pod ochranou Cyrila a Metoda, diecéznych patrónov, venujú takmer 400 tisícom veriacim. Službu v diecéze vykonáva 15 ženských a 6 mužských reholí. Svoju činnosť tu rozvíja 13 základných cirkevných škôl, osem materských škôl, šesť stredných škôl, tri gymnáziá, 9 centier voľného času a tri školské internáty. Pôsobí tu aj diecézna charita, pod ktorú spadá 6 zariadení sociálnych služieb a 35 farských charít.

Chceme prosiť o Božie požehnanie a ochranu, povedal biskup Galis

„Za toto všetko, aj za mnohé ďalšie dobrodenia, ktoré nám Pán doposiaľ už preukázal, chceme dnes pri svätej omši ďakovať, predovšetkým za mnohých našich obetavých bratov a sestry, pracovníkov, zamestnancov i dobrovoľníkov a tiež dobrodincov, bez ktorých sa zriadenie diecézy a jej uvedenie do života nemohlo podariť,“ povedal biskup Galis. „Chceme spoločne prosiť o Božie požehnanie pre nás všetkých a o Božiu pomoc a ochranu aj do ďalších rokov,“ dodal biskup Galis a poďakoval všetkým, že prijali pozvanie na slávnosť poďakovania za 15. výročie diecézy.

Plné znenie úvodného pozdravu je TU

„Som veľmi dojatý, plný emócii, že môžem byť tu a predsedať tomuto sláveniu,“ povedal v úvode apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Prítomným sa prihovoril aj v homílii. „Gaudete et exultate (Mt 5,12) – radujte sa a jasajte – tieto slová dnes Ježiš hovorí každému z nás pri tomto peknom pätnástom výročí zriadenia vašej Žilinskej diecézy. Máme totiž veľa dôvodov k oslave. Nejde len o pripomenutie si dátumu historickej udalosti. Radujeme sa a tešíme zo všetkého, čo ste prežili a uskutočnili v Žilinskej diecéze za týchto pätnásť rokov,“ uviedol nuncius Girasoli.

Plné znenie úvodného pozdravu nuncia je TU.

Život Cirkvi na tomto území podľa jeho slov prekvitá vo všetkých pastoračných oblastiach. „V mene Svätého Otca Františka, ktorého pokorne zastupujem, ďakujem zvlášť Jeho Excelencii Monsignorovi Tomášovi Galisovi, prvému žilinskému biskupovi, ktorý je akoby zakladajúcim biskupom tejto diecézy. Vynaložil chvályhodné a neúnavné úsilie, aby zorganizoval a pozdvihol na vysokú úroveň pastorálne a sociálno-charitatívne projekty a kuriálne štruktúry tejto Žilinskej diecézy,“ poďakoval biskupi Galisovi Nicola Girasoli.  Ako vďaku prítomných vyzval k potlesku pre biskupa Galisa.

Poďakoval tiež všetkým kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, diakonom a seminaristom, laikom, mužom aj ženám zamestnaným v rozličných diecéznych inštitúciách, mladým a celému Božiemu ľudu Žilinskej diecézy. „Bravo,“ uviedol s tým, že „v spojení s biskupom“ „odviedli a stále odvádzate skvelú tímovú prácu.“

Posolstvo znie: Viac, odkázal Žiliskej dieceze apoštolský nuncius na Slovensku

„Bratia a sestry, keď slávime týchto 15 rokov diecézneho života a pozeráme sa na minulosť s vďačnosťou za doteraz vykonané veľké dielo, musíme pozerať dopredu, plní nádeje a entuziazmu. Bratia a sestry, chceme viac. Chceme vidieť viac mladých a veriacich v našich komunitách. Chceme vidieť viac povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu. Chceme viac rásť v službe chudobným a núdznym. Posolstvo znie: viac. To viac môžeme dosiahnuť tým, že budeme žiť plnosť našej viery. Sme povolaní žiť vieru bez výnimiek a výhovoriek. Nemôžeme si vyberať.

Vieru a jej obsah treba prijať v celistvosti, žiť ju v plnosti. Viera je kyslíkom života a čím viac kyslíka máme v pľúcach, tým viac môžeme dýchať a ohlasovať evanjelium. Neosoží nám vlažná viera, ktorá nepriťahuje, nepáčia sa nám katolíci, ktorí majú teplotu prostredia… katolíci, ktorí nie sú ani horúci, ani studení. Aby sme mali viac, potrebujeme vieru, ktorá je úplná, celistvá a bez výnimiek. Drahí bratia a sestry, dýchajme s Bohom, naplňme si pľúca kyslíkom viery,“ dodal apoštolský nuncius Girasoli.

PLNÉ ZNENIE homílie je TU (text) / AUDIO 

Osobitná vďaka tým, ktorí stáli pri budovaní diecézy a jej zabezpečení 

V závere slávnosti biskup Galis vyjadril takmer dvom desiatkam osobností vďaku a ocenenie za to, že mu pomohli pri vzniku diecézy a stáli pri ňom pri budovaní jej štruktúr, ako aj pri jej materiálnom zabezpečení, a tým, ktorí mu v ostatných 15 rokoch pomáhali v jej správe a riadení. Symbolom vďačnosti biskupa Tomáša boli reprodukcie ikony z konca 19. storočia, ktorá zobrazuje patrónov Žilinskej diecézy svätých Cyrila a Metoda. „Za originál ikony vďačíme Milanovi Urbanikovi,“ vysvetlil generálny vikár Žilinskej dicézy Martin Kramara. Ikonu si mohli veriaci uctiť po svätej omši pred oltárom, kde vystavili aj relikviu sv. Cyrila.

Pri príležitosti 15. výročia zriadenia Žilinskej diecézy zároveň biskup Galis povýšil do úradu farára štyroch kňazov – administrátora Farnosti Skalité Martina Danišeka, administrátora Farnosti Dolný Hričov Ondreja Gašicu, administrátora Farnosti Papradno Martina Hrušku a administrátora Farnosti Jasenica Igora Škrabáka. Ďalších ôsmich kňazov ustanovil na znak verejného ocenenia a uznania za poskytnutú službu pre život a rozvoj diecézy za honorárnych dekanov. Stali sa nimi Jozef Bagin, Peter Dubec, Ján Hlávka, Jozef Hlaváč, Juraj Jendrejovský, Pavol Kalabus, Zdeno Pupík a Roman Seko.

K správe bolo vydané FOTO

Prevzaté z TKKBS.

Žilinský biskup Tomáš Galis udelil v katedrále ministérium akolytátu

Odporúčame


P:3, 30. 01. 2023 12:22, DOM

Foto: Jozef Škultéty

Žilina 30. januára (TK KBS) V deň spomienky na svätého Tomáša Akvínskeho udelil v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline biskup Tomáš Galis ministérium akolytátu šesťdesiatim mužom z rôznych farností celej Žilinskej diecézy a jednej žene, rehoľnej sestre z Kongregácie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.

Títo noví akolyti sa stali služobníkmi Eucharistie a okrem toho, že budú pomáhať kňazom pri Pánovom oltári, budú sväté prijímanie nosiť aj chorým a nevládnym k ich lôžku.

Biskup povzbudil k vernej službe a najmä k autentickému svedectvu kresťanského života. Pozornosť upriamil na tajomstvo Eucharistie, ktorá je mimoriadnym pokrmom, ktorý nás celkom premieňa.

Vyzdvihol príklady svätcov a to najmä Panny Márie, ktorá ako prvá „akolytka“ priniesla Ježiša spolu s jeho požehnaním do Alžbetinho domu. V ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi to bol zasa svätý mučeník Tarzícius, ktorý prinášal eucharistického Krista rímskym kresťanom. 

Napokon biskup vyslovil prianie, aby akolytom ich novoprijatá služba pomáhala každým dňom rásť v láske k Ježišovi, aby sa mu stále viac pripodobňovali a prinášali ho tak druhým. Na slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte domáci farári novoustanovených akolytov, manželky, deti a blízki príbuzní.

Zdroj: Žilinská diecéza, Andrej Krekáč

Bytčania, prostredníctvom vianočného koncertu, vyzbierali peniaze na liečbu pre chorú Mišku

Odporúčame

Bytčania sa opäť zomkli a pomohli. Počas vianočného benefičného koncertu, ktorý sa uskutočnil v bytčianskom kostole, sa pre mladú mamičku Mišku trpiacu vážnou chorobou, vyzbieralo 4 050 eur. Ďalších 2 570 eur venovali ako výťažok z benefičného predaja punču a dobrôt kamaráti zo stánku. FOTO: Facebook / František Litvík

Michal Filek|29. december 2022|19:11:11Zdieľať článok

Vianočný koncert usporiadala speváčka a učiteľka Kristína Vrúbelová, spolu s ďalšími kolegami, umelcami.

„Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli na liečbu Miške. Poďakovanie patrí p. dekanovi Petrovi Švecovi, primátorovi Miroslavovi Minárčikovi, zvukárom Dušky Vrúbelovi , Jurajovi Vrúbelovi, Jankovi Ciesaríkovi, fotografovi a kameramanovi Františkovi Litvíkovi a pánom kostolníkom. Veľké ďakujem patrí účinkujúcim, ktorými boli: Zbor Bytča, FS Dúbravček, sestry Zadubanové, moderátorovi Pavol Hrobárik,“ napísala Kristína Vrúbelová.

Radosť a vďaku všetkým vyjadrila aj Miška Ozaníková, ktorej peniaze pomôžu v liečbe.

„Chcela by som vám všetkým veľmi pekne poďakovať za nádherný koncert. Už dlho mi nebolo tak príjemne. Ste úžasní a talentovaní ľudia s obrovským srdcom. Veľmi si to vážim a ďakujem každému jednému z vás, čo ste sa podieľali na príprave tohto úžasného koncertu. Pánovi dekanovi, pánovi primátorovi Miroslavovi Minárčikovi, Zboru Bytča, Kristíne Vrúbelovej, Pavlovi Hrobárikovi, Nelke a Romane Zadubanovým, Janke Muráňovej a FS Dúbravček.“

320885565_1161132611213683_7223387779899998386_n.jpg
321262912_1020858709305805_4545157538693069707_n.jpg
321152983_973313893646218_5662245694255325126_n.jpg

Prevzaté: SP21
Bytčania, prostredníctvom vianočného koncertu, vyzbierali peniaze na liečbu pre chorú Mišku (FOTOGALÉRIA) | SP21