Sviatosť krstu

 

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (por. KKC 1213)

 

 

 

O krst žiada na farskom úrade jeden z rodičov, rozhodnutie by malo byť slobodné a úprimné; Po dohode s kňazom sa krstí sa zvyčajne v sobotu na začiatku mesiaca vo farskom kostole ráno 8. 30h. Na krst je potrebné pripraviť si krstnú sviečku a krstnú košieľku.

Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vo viere vychovávané. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný  duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. rok života, bol birmovaný a žije v platnom manželskom zväzku.