Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (por. KKC 1213)

Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

O krst žiada na farskom úrade jeden z rodičov, rozhodnutie by malo byť slobodné a úprimné. Po dohode s kňazom sa krstí zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci vo Farskom kostole ráno 8. 30h. Na krst je potrebné pripraviť si krstnú sviečku a krstnú košieľku.

Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vo viere vychovávané. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný  duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. rok života, bol birmovaný a žije v platnom manželskom zväzku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *