Sviatosť manželstva

Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky muža a ženy ustanovil Boh a vybavil vlastnými zákonmi. Manželstvo nie je  čisto ľudská ustanovizeň, ale jej pôvodcom je sám Pán. (por. KKC 1603) Táto sviatosť je znakom spojenia Krista a Cirkvi, dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miluje svoju Cirkev, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje na ceste (por. KKC 1661)

O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísať a potvrdiť štátnu zápisnicu na matrike MsÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Svedkovia nie sú potrební.

Prosíme snúbencov, aby skôr ako začnú vybavovať sálu a pod. náležitosti oslovili najskôr kňaza. Predíde sa tak nedorozumeniam ohľadom termínu. Kňaz má tiež svoje plány a aktivity vo farnosti. Taktiež pozor na prikázané sviatky a čas dovoleniek, ďakujeme za pochopenie. 

Migrácia obyvateľstva spôsobuje snúbencom niekedy problémy absolvovať prípravu v našej farnosti. Pracujúci v iných mestách alebo v zahraničí sa môžu zúčastniť prípravy v tamojších farnostiach, zahraničných slovenských misiách a pod. Stačí potom predložiť písomné potvrdenie o absolvovaní prípravy. Taktiež je možné využiť ponuku intenzívneho víkendového kurzu, o ktorom sa dočítate na www.domanzelstva.sk.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *