Dokumenty na stiahnutie

Prihláška FU a SCVČ_2015_2016

 

Kto nebol pokrstený v našej farnosti, nech si dá potvrdiť prihlášku vo farnosti jeho krstu. Na birmovku sa môžu prihlásiť terajší deviataci a starší. Birmovným rodičom môže byť veriaci, ktorý dovŕšil 16. rok života, je pobirmovaný a prípadne žije v platnom manželstve. Príprava bude pod hlavičkou centra voľného času, a preto je potrebné vyplniť aj priloženú prihlášku do centra. Po skúsenosti z minulého roku oznamujeme, že v žiadnom prípade nebudeme akceptovať prihlášky vhodené do schránky. Zároveň pripomíname, že táto príprava je pre birmovancov z bytčianskej farnosti (Bytča, Malá Bytča, Hliník, Hlboké). Veriaci bývajúci inde, nech žiadajú o sviatosť birmovania vo svojich farnostiach. (Adresa v občianskom preukaze nie je pre príslušnosť k farnosti relevantná; rozhodujúce je miesto reálneho pobytu.)