Bohoslužby a úradné hodiny

Časy sv. omší sledujte v aktuálnych oznamoch.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia je počas pracovných dní 30 min. pred sv. omšou.

 

Nájdete nás a určite sa dohodneme:

1. po svätej omši v kostole

2. na fare:

Pondelok: 8. 30 – 10. 30

Streda: 9. 00 – 10. 30

Piatok: 8. 30 – 10. 30 (okrem Prvého piatku v mesiaci)

Sobota: 7. 45 – 8. 30

 

3. kontakty:

  • Adresa: Námestie Slovenskej republiky 2, 014 01 Bytča
  •  041/5523234

 

Z Graciánovho dekrétu:

pápež Alexander II. (+1073): „ Postačuje, keď kňaz celebruje raz za deň, lebo Kristus trpel raz a vykúpil celý svet. Nie je málo, keď sa celebruje jedna omša a je veľmi šťastný ten, kto celebruje dôstojne… Kto však chce celebrovať viac omší za deň, pretože chce byť od laikov odmenený chválami, nech neujde odsúdeniu.“