Kde sme spievali

9. februára 2010 o 17:30 hod. : Slávnostná svätá omša v Tepličke nad Váhom, kde sa konala púť bytčianskeho dekanátu k Žofii Bosniakovej.

Svätý, svätý, svätý…

Vďaky ti Pane, vzdávame…

Ava, ave Mária…

Ďakujeme všetkým členom speváckeho zboru GLORIA DEO, pánu organistovi Máriovi Kmeťovi a jeho maličkému synkovi za krásny spev a organový doprovod počas liturgie, ktorým prispeli k slávnostnej atmosfére svätej omše!


3. januára 2010 o 15:00 hod. : Novoročný koncert vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči

Starosloviensky Otče Náš… od Nikolaja Kedrova

Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý… Vianočná omša „Radostná zvesť“

V Betleheme narodený, chce byť hosť náš každodenný… Vianočná omša „Radostná zvesť“

Nad Betlemom…

Adeste fideles…


1. januára 2010 o 8:00 hod. : Slávnostná svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči na sviatok Panny Márie Bohorodičky

Glória… LS I. 688 – Vianočná zostava

Kyrie B… LS I. 687 – Vianočná zostava

Nad Betlemom…

Sanktus…  LS I. 689 – Vianočná zostava

Agnus… LS I. 690 – Vianočná zostava

Ave, ave, Mária…

Tichá noc…


27. decembra 2009 o 15:00 hod. : Vianočný koncert vo farskom kostole Sv. Mikuláša v Kolároviciach, spojený s jasličkovou pobožnosťou a uvedením CD „Vianočné koledy“

Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý… Vianočná omša „Radostná zvesť“

V Betleheme narodený, chce byť hosť náš každodenný… Vianočná omša „Radostná zvesť“

Nad Betlemom…

Adeste fideles…


26. decembra 2009 o 15:00 hod. : Vianočný koncert vo farskom kostole v Petroviciach

Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý… Vianočná omša „Radostná zvesť“

V Betleheme narodený, chce byť hosť náš každodenný… Vianočná omša „Radostná zvesť“

Nad Betlemom…

Adeste fideles…

Daj Boh šťastia…

Tichá noc…


25. decembra 2009 o 8:00 hod. : Slávnostná svätá omša na sviatok Narodenia Pána, vo farskom kostole všetkých svätých v Bytči

Kto klope tam?…

Glória… LS I. 688 – Vianočná zostava

Kyrie B… LS I. 687 – Vianočná zostava

Nad Betlemom…

Sanktus…  LS I. 689 – Vianočná zostava

Agnus… LS I. 690 – Vianočná zostava

Sláva Bohu na výsosti… Vianočná omša „RADOSTNÁ  ZVESŤ“

Tichá noc


24. decembra 2009 o 24:00 hod. : Polnočná svätá omša vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči

Kto klope tam?…

V Betleheme narodený, chce byť hosť náš každodenný… Vianočná omša „RADOSTNÁ ZVESŤ“

Dnes sa dozviete…

Glória… LS I. 688 – Vianočná zostava

Kyrie B… LS I. 687 – Vianočná zostava

Nad Betlemom…

Sanktus…  LS I. 689 – Vianočná zostava

Agnus… LS I. 690 – Vianočná zostava

Sláva Bohu na výsosti… Vianočná omša „RADOSTNÁ  ZVESŤ“

Tichá noc


27. septembra 2009 o 15:00 hod.: Festival chrámových zborov v kostole Všetkých svätých v Bojnej


24. mája 2009 o 15:00 hod.: Koncert Matka Mária, vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči


4. januára 2009 o 15:00 hod.: Vianočný koncert vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *