Farské oznamy.

Farské oznamy: 25. Nedeľa v Cezročnom období.         19.septembra 2021.

 

Liturgický kalendár:

Pondelok   Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Utorok       Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok      Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

 

Bohoslužby:

Pondelok   Bytča: 12. 00, Malá Bytča: 18. 00

 

Utorok       Bytča: 7. 00, v mestskej časti Hliník: 18. 00

 

Streda       Bytča: 7. 00, Hlboké: 18. 00

 

Štvrtok      Bytča: 17. 00 – po sv. omši bude adorácia

 

Piatok        Bytča: 7. 00, 18. 00 – birmovanci

 

Sobota       Bytča: 7. 00, v mestskej časti Hliník: 18. 00 – vigília z nedele

 

Nedeľa      Bytča: 6. 308. 00,  10. 00

Malá Bytča: 9. 00,  Hlboké: 11. 00

 

Zbierka na seminár: Dnes je zbierka na seminár. V mene bohoslovcov Pán Boh zaplať!

Birmovka: Chcem iba pripomenúť záujemcom o birmovku, že dnes
19. septembra 2021 je posledný možný dátum na odovzdanie prihlášky na prípravu na birmovku
. Prvé spoločné stretnutie birmovancov bude na sv. omši v piatok 24. septembra 2021 o 18, 00 vo farskom kostole v Bytči, po ktorej budú birmovanci rozdelení do skupiniek. Účasť je nutná!

Program Amoris pre manželov: Naša farnosť v spolupráci s n.o. Rodinkovo, vás v roku rodiny Amoris Laetitia pozývajú na program Amoris pre manželov. Je to cyklus motivačných prednášok pre manželov s cieľom lepšieho poznania a pochopenia manželského partnera, posilnenia dôvery v manželskom vzťahu a zlepšenia komunikácie a intímneho života. Prvé stretnutie bude v nedeľu 10.októbra 2021 od 16,00 do 19,00 na ZŠ na ul. Mieru v Bytči. Ďalšie dve stretnutia 17. a 24. októbra v rovnakom čase. Kvôli organizačným veciam sa treba prihlásiť najneskôr do 5. októbra na web stránke: www.amoris.sk

Malý misionár: Pre deti máme k dispozícii slovníček „Malý misionár“, kde máte každú nedeľu a sviatok myšlienku z evanjelia a kde si budete postupne lepiť nálepky s biblickou tematikou. Tretiaci ho dostanú v škole od katechétov a ostatné deti, predovšetkým štvrtáci, ktorí boli tento rok na prvom sv.prijímaní si ho zoberte v sakristii kostola. Je tam aj priestor zaznačiť si prvé piatky, ktoré povzbudzujem urobiť si práve štvrtákom. Slovníček si nechávajte doma a v nedeľu si zoberiete vždy len novú nálepku.

 

Covid automat: Podľa vyhlášky 241 ÚVZ SR sme podľa Covid automatu stále vo fáze: 1 stupeň ohrozenia. Počet miest na bohoslužbách v režime OTP je obmedzený na 25 % kapacity kostola (maximálne do 150 osôb). Dodržiavajme naďalej zásadu: respirátor, rozostup, dezinfekcia.

 

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.

Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.

Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

 

Poďakovanie:

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 

Ďakujeme všetkým za výzdobu, čistenie kostola, akúkoľvek pomoc, obety a milodary. Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa B.milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

 

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video . 

 

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

 

Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7. 00, 18. 30
SOBOTA – 7. 00, 18. 30
NEDEĽA – 10. 00, 18. 30

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 8. 30 a o 18. 00.

 

Diecézna charita Žilina organizuje Zbierku školských pomôcok od 1. júna do 15. septembra 2021. Školskými pomôckami pomôžete deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta nájdete na stránke www.charitaza.sk a tiež v časopise Naša Žilinská diecéza. Ďakujeme!

 

Spoločenstvo Anonymní Sexholici (SA) je 12-krokový program uzdravenia pre tých, ktorí majú túžbu prestať s nutkavým sexuálnym myslením a konaním. Spoločenstvo je založené na rovnakých princípoch ako Anonymní alkoholici (AA). Pre referenciu z Rehole menších bratov – Františkánov  => kliknite sem.
Stretávate sa s ľuďmi, ktorí majú opakujúce sa problémy v sexuálnej oblasti a hľadajú pomoc? Ak si myslíte, že SA môže pomôcť niektorému z vašich veriacich, boli by sme veľmi zaviazaní, keby ste im mohli poskytnúť informácie týkajúce sa SA. Aj zdanlivo beznádejné prípady sa uzdravili v spoločenstve SA.

Spoločenstvo SA Vás pozýva na ONLINE informačné stretnutia:

 
 
Pozývame všetkých veriacich do podpory Pastoračného fondu Žilinskej diecézy – KROK, formou drobných pravidelných finančných príspevkov. Vďaka tejto podpore môžeme každému z Vás rozšíriť možnosti ako investovať do pastoračných projektov vo farnostiach a diecéze. Za názvami projektov sa skrýva celá škála perfektných aktivít laikov vo farnostiach, ktorí pracujú s deťmi, mladými, rodičmi, starkými a znevýhodnenými. Korona nám posunula uzavretie projektov do budúceho roku, ale ľudia to nevzdávajú a chcú tieto aktivity dokončiť. Fond bol na začiatok podporený z daru biskupstva. Pre jeho dlhodobú udržateľnosť potrebujeme, aby sa pridalo veľa malých podporovateľov a prispeli na ďalšie ročníky projektov.  Tento systém je vytvorený na podporu pastoračných projektov vo farnostiach a diecéze. Má to byť impulz a podpora pre tvorivosť a ochotu laikov urobiť niečo pre druhých. Napríklad aj zrieknutím sa jednej kávy týždenne, mesačne 4 EUR, čo je ročne 48 EUR, dokážu ľudia vytvoriť dostatok prostriedkov na udržateľnú podporu projektov. Veríme, že celý tento zámer sa vám javí ako zmysluplný a chceme Vás poprosiť o povzbudzovanie farníkov k podpore fondu. Ak Vás táto ponuka oslovila a chceli by ste spolupracovať na jej ďalšom rozvoji, budeme vďační za Vaše podnety a otázky, s ktorými sa môžete obrátiť na výkonnú riaditeľku fondu Annu Kondelovú: 0910 101 177,  pastoracnyfond@dcza.sk.
 
 
 

Milí deviataci, tu je link –  rozšírený prezenčný materiál o možnostiach štúdia na katolíckych stredných školách v Žilinskej diecéze.
https://pub.lucidpress.com/00c40b2e-55f4-4eb2-afaa-a01eacd3fb53/

 

Katolícky časopis Rebrík, je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

 

 

Ďakujeme za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Milodary: (P) –  hotovosť-pokladňa, Bez označenia – účet SLSP

Január: BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ obetoval 50€, BHZ obetoval 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetoval 100€, BHZ obetovali 300€, BHZ obetovala 50€(P), BHZ rodina obetovala 15€(P)

Február: BHZ obetovala 10€, BHZ obetoval 20€, BHZ obetoval 300€, BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ obetovala 10€, BHZ obetoval 50€, BHZ obetovala 50€, BHZ obetovala 100€(P), BHZ obetovala 150€, BHZ obetovala 100€(P), BHZ obetoval 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 15€(P), BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 40€(P), BHZ obetoval 50€, BHZ obetoval 100€, BHZ obetoval 100€, BHZ obetovala 30€, BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 20€(P), BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 30€(P), BHZ obetovala 50€, BHZ obetoval 100€(P), BHZ obetovali 195€, BHZ obetovala 20€(P), BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 50€(P), BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 50€(P), BHZ rodina obetovala 100€

Marec: BHZ obetovala 30€, BHZ obetovala 50€(P), BHZ obetoval 100€, BHZ obetoval 100€, BHZ rodina obetovala 150€, BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 50€(P), BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetoval 20€, BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 30€(P), BHZ obetoval 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 20€(P), BHZ rodina obetovala 100€(P), BHZ rodina obetovala 50€

Apríl: BHZ obetovala 5€, BHZ – 300€(P), BHZ obetoval 50€, BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ obetoval 50€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 30€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetoval 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetoval 1000€(P), BHZ obetoval 150€, BHZ obetoval 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 50€, BHZ obetovala 100€(P), BHZ obetovala 100€(P), BHZ obetoval 100€(P), BHZ obetovala 5€

Máj: BHZ rodina obetovala z krstu dieťaťa 100€(P), BHZ obetoval 50€, BHZ z Beňova obetovali 60€(P), BHZ obetovala 5€, BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 100€(P), BHZ obetovala 5€, BHZ obetoval 60€, BHZ obetoval 300€, BHZ obetovala 5€

Jún: BHZ obetovala 5€, BHZ spoločnosť obetovala 100€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetoval 100€, BHZ obetovala 5€

Júl: BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 5€

August: BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 20€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 5€, BHZ obetovala 100€, BHZ obetovala 5€, BHZ rodina z pohrebu obetovala 100€ (P), BHZ rodiny z krstov detí obetovali 230€ (P)

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme, za vašu štedrosť a zodpovednosť. (č.ú.: SK7709000000000076513187).

 

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.