Farské oznamy.

7. Nedeľa v Cezročnom období.

 

Pozývame Vás na pobožnosť Krížovej cesty: (poprosím dobrovoľníkov a akolytov aby viedli pobožnosti krížovej cesty)

 

Malá Bytča – Pondelok: 17. 15

Hliník – Utorok: 17. 15

Hlboké – Streda: 17. 15

Bytča – Nedeľa: 15. 00 (začneme Korunkou Božieho milosrdenstva)

 

 

 

Bohoslužby:

 

Pondelok   Bytča: 12. 05

Utorok       Bytča: 7. 00

Popolcová Streda – pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, deň pokánia v Cirkvi

Bytča: 15. 00, 18. 00 Hliník:16. 00, Hlboké: 17. 00, Malá Bytča: 18. 00

Štvrtok      Bytča: 7. 00

Piatok        Bytča: 7. 00, 18. 00

Sobota       Bytča: 7. 00, Hliník: 18. 00 – vigília z nedele

Nedeľa      Bytča: 8. 00, 10. 00, 18. 00, Malá Bytča: 9. 00, Hlboké: 11. 00

 

 

Na budúcu 1. pôstnu nedeľu bude zbierka na Charitu.

 

 

Občianske združenie Fórum bez okov v spolupráci s Diecéznou charitou v Žiline a s Komunitou Cenacolo Vás pozývajú na VIII. diskusné fórum o závislostiach. Téma je „ SKÚSENOSTI SO ZÁVISLOSŤOU V NAŠEJ RODINE“

Chceli by sme povzbudiť rodiny, rodičov, príbuzných, ktorí majú v rodine závislého, aby sa nebáli prísť diskutovať o tejto problematike. Závislosť je veľké otroctvo, netrpí len samotný závislý, ale sa to dotýka celej rodiny a teda je to problém celej rodiny a celej spoločnosti . Nezatvárajme si pred ňou oči.

POZOR: Zmena stretnutia: bude prvý krát v pastoračnom centre pri kostole v Čadci v meste 25.2. 2020 o 17.00 hodine. Tešíme sa na Vás a na spoločnú diskusiu.

 

 

V nedeľu 1. marca 2020, poďakujú Pánu Bohu naši včelári na sv. omši o 8. 00 hod. Na príhovor patróna sv. Ambróza nech Pán žehná ich prácu.

 

Dňa 27. 3. – 28. 3. 2020 sa uskutoční vo farnosti Bytča príprava snúbencov (Piatok – Sobota)  na sviatosť manželstva, ktorú si ju chcú vyslúžiť v našej farnosti v roku 2020. Príprava sa týka tých, ktorí neabsolvovali prípravu v jeseni a začne v piatok o 18. 00 hod., svätou omšu v kostole Všetkých svätých v Bytči.

Prosíme snúbencov, aby skôr ako začnú vybavovať sálu a pod. náležitosti oslovili najskôr kňaza. Predíde sa tak nedorozumeniam ohľadom termínu. Kňaz má tiež svoje plány a aktivity vo farnosti. Taktiež pozor na prikázané sviatky a čas dovoleniek zvyčajne cez letné obdobie – treba s tým prirodzene počítať, ďakujeme za pochopenie.

 

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta 2020 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné do 30. apríla 2020 cez formulár na internete, ktorý nájdete na stránke www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk . Pobyt organizujú Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prijali koledníkov Dobrej noviny, čím podporili rozvojové projekty v afrických krajinách. Vykoledovaná suma za farnosť je 3796,50€. (Čiastkovo: Hliník 250€, Hlboké 700€, Malá Bytča 851,50€, Bytča 1995€)

 

 

Sviatosť Krstu budeme vysluhovať 7. marca 2020 (vždy 1. sobota v mesiaci) o 8. 30 hod., vo farskom kostole.

 

Sviatosť birmovania vyslúži našim birmovancom generálny vikár v sobotu 18. apríla 2020 o 10. 30 hod.

 

Každý štvrtok pred prvým piatkom bude sv. omša o 15. 30 hod. Po nej Eucharistická adorácia, tichá alebo sprevádzaná sestrami Tešiteľkami a Laickým spoločenstvom Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Pozývame vás.

 

Ďakujeme za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

 

 

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.