Farské oznamy.

25. Nedeľa v Cezročnom období.

Dnes je zbierka na kňazský seminár, ďakujeme za milodary.

Bohoslužby:

 

Pondelok   Bytča: 12. 05

Utorok       Bytča: 7. 00,  v mestskej časti Hliník: 18. 00

Streda       Bytča: 7. 00, Hlboké: 15. 00 – pred omšou Korunka BM

Štvrtok      Bytča: 17. 00 – po sv. omši bude tichá adorácia

Piatok        Bytča: 7. 00, 18. 00

Sobota       Bytča: 7. 00, v mestskej časti Hliník: 18. 00 – vigília z nedele

Nedeľa      Bytča: 8. 00, 10. 00, 18. 00, Malá Bytča: 9. 00, Hlboké: 11. 00

 

 

Ohlášky:   Sviatosť manželstva si vyslúžia vo farskom kostole v Bytči:

 

v sobotu 26. septembra 2020 o 15. 30: Slávka CiesarikováMichal Korbaš

 

 

 

V intenciách dokumentu pápeža Františka o Farnosti a teológii farského spoločenstva- deti na 1. sv. prijímanie 2021 budeme brať len z našej farnosti Bytča (Bytča, Hliník, Hlboké, Malá Bytča). Prosíme rodičov detí z iných farností, aby dieťa zapísali na prípravu vo svojich vlastných farnostiach, kde sú menšie počty a majú svoje farské spoločenstvo. Ale aj vzhľadom na pandémiu sa prednostne snažíme vyhovieť v prvom rade naším farníkom, ďakujeme za pochopenie.

 

 

Nezabúdajme na​:

• povinné nosenie rúšok

• dezinfekcia rúk pri vstupe
• zákaz podávania rúk
• prijímanie do ruky, nie do úst
• zabezpečenie vetrania kostolov
• treba naozaj reálne zvážiť zdravotný stav

 

„Javí sa ako užitočné obetovať v duchu pokánia všetky námahy, ktoré sú spojené s dodržiavaním hygienických predpisov, začali sa verejné bohoslužby s obmedzeným počtom veriacich, a tak požiadavka na disciplinovanosť, trpezlivosť a porozumenie narastá,“ povedal arcibiskup Zvolenský (TK KBS).

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor

 

2. Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7. 00, 12. 00, 18. 30
SOBOTA – 7. 00, 18. 30
NEDEĽA – 10. 00, 18. 30

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 8. 30 a o 18. 00.

 

3. Pohrebné obrady je nevyhnutné vysluhovať krátko, bez sv. omše, vonku a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania (len najbližší).

4. Sviatosť krstu vysluhujeme vždy 1. sobotu v mesiaci, najbližšie 3. októbra 2020 o 8. 30 v kostole. Treba sa dohodnúť s kňazom na vypísaní žiadosti.

5. Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

 

 

Každý štvrtok bude po sv. omši o 17. 00 hod. Eucharistická adorácia, tichá alebo sprevádzaná sestrami Tešiteľkami a Laickým spoločenstvom Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Pozývame vás.

 

Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

 

Ďakujeme za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, akúkoľvek pomoc, obety a milodary (č.ú.: SK7709000000000076513187).

 

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.