Farské oznamy.

14. Nedeľa v Cezročnom období – Nedeľa sv. Cyrila a Metoda.

 

Bohoslužby:

 

Pondelok   Bytča: 12. 05

Utorok       Bytča: 7. 00, Hliník: 18. 00

Streda       Bytča: 7. 00, Hlboké: 18. 00

Štvrtok      Bytča: 17. 00, Malá Bytča: 18. 00

Piatok        Bytča: 7. 00, 18. 00

Sobota       Bytča: 7. 00, Hliník: 18. 00 – vigília z nedele

Nedeľa      Bytča: 8. 00, 10. 00, 18. 00, Malá Bytča: 9. 00, Hlboké: 11. 00

 

 

 

Stretnutie Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek bude vo Štvrtok  9. 7. 2020, po sv. omši v Jesienke v kaplnke.

 

 

 

 

1. Ako budú vyzerať bohoslužby​

• povinné nosenie rúšok

• dezinfekcia rúk pri vstupetreba vytvoriť tím dobrovoľníkov na službu upratovania a dezinfekcie chrámu
• zákaz podávania rúk
• prijímanie do ruky, nie do úst – je to starobylá prax v Cirkvi od počiatku, nechápem protesty
• zabezpečenie vetrania kostolov
• bez vekového limitu – ale treba naozaj reálne zvážiť zdravotný stav

 

 

„Javí sa ako užitočné obetovať v duchu pokánia všetky námahy, ktoré sú spojené s dodržiavaním hygienických predpisov, začali sa verejné bohoslužby s obmedzeným počtom veriacich, a tak požiadavka na disciplinovanosť, trpezlivosť a porozumenie narastá,“ povedal arcibiskup Zvolenský TK KBS.

 

2. Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7. 00, 12. 00, 18. 30
SOBOTA – 7. 00, 18. 30
NEDEĽA – 10. 00, 18. 30

 

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 8. 30 a o 18. 00.

 

3. Pohrebné obrady je nevyhnutné vysluhovať krátko, bez sv. omše, vonku a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania (len najbližší).

4. Sviatosť krstu vysluhujeme vždy 1. sobotu v mesiaci, najbližšie 4. júla 2020. Treba sa dohodnúť s kňazom na vypísaní žiadosti.

5. Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

 

 

Náš kaplán Pavol z rozhodnutia diecézneho biskupa Tomáša Galisa, končí 1. Júla 2020 pastoráciu v našej farnosti. Patrí mu naša veľká vďaka. Chcem Vás poprosiť aj o modlitbu za Pavla, aby ho Pán požehnával na novom mieste vo farnosti Turzovka. Privítame v našej farnosti nového kaplána Michala Mesjara, ktorý zase prichádza z Turzovky a prajeme mu Božie požehnanie a dary Ducha Svätého v pastorácii u nás.

 

Birmovka bude v sobotu 12. 9 . 2020 o 10. 30 hod., vo farskom kostole.

 

Ponuka duchovnej obnovy pre rozvedených, ktorú organizujú Misionári Saletíni pod vedením vdp. Mateja Trizuliaka MS: Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU s témou POKÁNIE sa uskutoční 19.-21. júna 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.

Predpokladajúc, že cez leto bude možné usporiadať tábory, chcel by som Vás poinformovať aj o druhej akcii pre rozvedených, určenej hlavne pre deti z rozvedených rodín. Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke:  letnypobytprerozvedenych.webnode.sk

 

Každý štvrtok pred prvým piatkom bude po sv. omši o 17. 00 hod. Eucharistická adorácia, tichá alebo sprevádzaná sestrami Tešiteľkami a Laickým spoločenstvom Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Pozývame vás.

 

Ďakujeme za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, akúkoľvek pomoc, obety a milodary (č.ú.: SK7709000000000076513187). Ste úžasní, zodpovední a štedrí.

 

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.