Farské oznamy.

Kvetná nedeľa – Veľký týždeň.

 

Predsieň kostola otvorená k modlitbe každý deň 8. 30 – 15. 30.

Prosíme dodržujte:

  1. V predsieni kostola sa bude modliť jeden veriaci.
  2. Vstup len z rúškom a ničoho sa nedotýkam
  3. Kto čaká vonku dodržujte prosím od seba odstup

Modlitba duchovného svätého prijímania:
„Ježišu, verím v teba. Verím, že si prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Keďže teraz nemôžem skutočne prijať tvoje Najsvätejšie telo, pokorne ťa prosím, vstúp do môjho srdca duchovne. Spoj sa so mnou a zostaň so svojou milosťou vo mne. A daj, aby som aj ja zostával(a) v tebe. Amen.“

 

Možnosť sv. spovede, individuálne pri dodržaní všetkých opatrení:

p. dekan Anton – 0904 874 361

p. kaplán Pavol – 0915 268 471

 

 

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Pri požehnaní Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.

 

 

 

Farnosť Bytča – v súvislosti s ochorením COVID-19 radí všetkým svojím členom:

„Zostaňme doma! S ľuďmi mimo svoj príbytok sa stretávajme len v nevyhnutných prípadoch!“

Noste rúška a dbajte v maximálnej miere o osobnú hygienu. Kto prišiel zo zahraničia zostaňte v karanténe min. 14 dní, a ak to bude doma platí to pre všetkých s ktorými ste prišli do kontaktu.

Nezľahčujte a neironizujte nariadenia štátnej správy, je to prejav nezodpovednosti a hlúposti.

Kľúčové slová týchto dní: POKORA A DÔVERA

 

 

 

 

 

1. Sv. omše, my kňazi, budeme slúžiť vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. Obetujeme za farnosť a za chorých a zdravotníkov, zamestnancov štátnej správy, všetkých ľudí dobrej vôle , ktorí pomáhajú.

A myslíme na vás farníci, nebojte sa.

 

2. Prenosy sv. omší môžete sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7:00, 12:00, 18:30
SOBOTA – 7:00, 18:30
NEDEĽA – 10:00, 18:30

 

Rádio LUMEN ponúka vysielanie sv. omše denne o 08:30 a o 18:00.

 

3. Pohrebné obrady je nevyhnutné vysluhovať krátko, bez sv. omše, vonku a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania (len najbližší) a bez karu.

 

Táto výnimočná situácia vyžaduje od nás trpezlivosť, disciplinovanosť, zodpovednosť a najmä pokoru. Buďme solidárni s trpiacimi i keď nás to bude stáť obetu. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne pôstne obdobie ešte viac posilní v túžbe po Ježišovi Kristovi. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba aký je zmysel nášho života, pre koho žijeme, čo nám dáva posilu v ťažkých chvíľach.

 

 

 

 

Sviatosť birmovania vyslúži našim birmovancom generálny vikár v sobotu 18. apríla 2020 o 10. 30 hod. ( ale asi bude preložená) Birmovanci prosím zapojte sa do služby, pomoci našim seniorom, napr. nákupy, vďaka.

 

Príprava snúbencov sa odkladá, termín zverejníme. Termíny svadieb budeme riešiť po skončení pandémie. Postupne, nebojte sa určite nájdeme v pokoji uspokojivé riešenie.

 

 

 

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta 2020 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné do 30. apríla 2020 cez formulár na internete, ktorý nájdete na stránke www.letnypobytprerozvedenych.webnode.sk . Pobyt organizujú Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov.

 

 

Sviatosť Krstu budeme vysluhovať 2. mája 2020 (vždy 1. sobota v mesiaci) o 8. 30 hod., vo farskom kostole.

 

Každý štvrtok pred prvým piatkom bude sv. omša o 15. 30 hod. Po nej Eucharistická adorácia, tichá alebo sprevádzaná sestrami Tešiteľkami a Laickým spoločenstvom Tešiteľov a Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Pozývame vás.

 

Ďakujeme za výzdobu, čistenie kostola aj okolia, akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

 

 

 

O z n a m Mesta Bytča:

Vážení spoluobčania,
chceli by sme vás touto cestou požiadať o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich senioroch, prípadne ZŤP, alebo ľudí inak odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii a to pomoc pri nákupe základných potravín, drogérie a liekov. Mesto pristúpilo k zabezpečeniu nákupu a dovozu základných potravín, drogérie a liekov / max.10 položiek/ priamo do domácností ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú.

Kontaktujte nás, prosím, telefonicky:

0415073928 alebo 0907856157 prípadne e-mailom helena.danisova@bytca.sk,
zdenka.svrckova@bytca.sk
– požiadavky na nákupu tovaru budeme prijímať do 16.00 hod
– dovoz objednaného tovaru sa uskutoční nasledujúci deň po jeho objednaní
– spôsob dodania a platby budú dohodnuté telefonicky alebo e-mailom pri
objednávke

Mesto Bytča vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zabezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov a občanov v sociálnej núdzi v našom meste a jeho prímestských častiach. Jedná sa o dobrovoľnícku službu za účelom ušitia rúšok zdarma. Materiál na šitie rúšok dá mesto k dispozícii.

Uvedenú aktivitu bude mesto koordinovať v Dome kultúry Bytča kontakt: 0907856157.

Keď bude mať mesto našité určité počty rúšok bude seniorov informovať cestou klubov a inými spôsobmi.

Vážení spoluobčania,
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapájajú do procesu pomoci a ochrany zdravia a života v tejto mimoriadnej situácii, najmä zdravotníckemu personálu, predavačkám, kolegom na úradoch, ale aj všetkým, ktorí ostali v práci. Súčasne chcem požiadať všetkých obyvateľov, aby sme sa správali zodpovedne a disciplinovane, v rámci svojich možností a schopností prejavili vzájomnú solidaritu
k svojmu okoliu, najmä k seniorom a osamelým ľuďom.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta Bytča