Farské oznamy.

Farské oznamy:  Piata nedeľa v cezročnom období, 5. februára 2023

 

Liturgický kalendár:

Pondelok   Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov,  spomienka

Piatok        Sv. Školastiky, spomienka

Sobota       Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka

Nedeľa       Šiesta nedeľa v cezročnom období

Bohoslužby:

Pondelok   Bytča: 12. 00, Malá Bytča: 18. 00

Utorok       Bytča: 7. 00, v mestskej časti Hliník: 18. 00

Streda       Bytča: 7. 00, Hlboké: 18. 00

Štvrtok      Bytča: 17. 00 – po sv. omši bude adorácia

Piatok        Bytča: 7. 00, 18. 00  

Sobota       Bytča: 7. 00, v mestskej časti Hliník: 18. 00 – vigília z nedele

Nedeľa      Bytča: 6. 308. 00,  10. 00

Malá Bytča: 9. 00,  Hlboké: 11. 00

 

Stretnutie animátorov: Stretnutie animátorov birmovancov bude tento štvrtok o 18.30 na fare.

 

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na ďalšie stretnutie kurzu Alfa v tento piatok 10.02. večer o 18. 30h do farského centra.

 

V sobotu 11. februára na   spomienku Panny Márie Lurdskej je 31. svetový deň chorých. Vyslúžili by sme všetkým chorým pri sv. omši ráno vo farskom kostole sviatosť pomazania chorých.

 

Snúbenecký kurz: Snúbencom, ktorí plánujú tento rok sobáš a sú pracovne vyťažení, alebo majú už dieťatko, dávame na vedomie, že teraz vo februári víkend 24.-26.02.2023 je možnosť mimoriadnej predmanželskej prípravy prostredníctvom online kurzu. Bolo by dobré, keby ste si nahlásili čo najskôr termín u nás na fare a prihlásili sa na tento online kurz na web stránke: www. domanzelstva.sk     

24. – 26. február  2023, ONLINE víkendový kurz, Žilina

 

Duchovná obnova 25+:  Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, vypočuť si prednášky na tému Vnútorné zranenia  a svedectvo manželov, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných mužov a ženy 25 +. Obnova sa uskutoční 25.2.2023 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, modlitbu chvál, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede…Prihlásiť sa môžete do 19.2.2023 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac info nájdete na plagáte.

 

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Chcem poďakovať aj za organizáciu farského plesu: p.kaplánovi Michalovi i celému organizačnému tímu, hudobníkom, spevákom, tanečníkom, sponzorom… i všetkým, ktorí prispeli k dobrej atmosfére. Z plesu a predovšetkým z tomboly bol zisk 1885,- eur, aj vďaka tomu, že väčšina služieb bola vykonaná dobrovoľnícky, zadarmo.  Peniaze by sme použili buď na opravu toaliet vo farskom centre na prízemí, alebo na iné pastoračné aktivity. Ako poďakovanie, by sme odslúžili sv. omšu za sponzorov i tých, kt. pomáhali budúcu nedeľu o 10.00h.  Všetkým PBZ!

 

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

 

 

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

 

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

 

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

 

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video . 

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

 

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

 

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).