Čo chystáme

Začali sme s nácvikom Pašií a tiež ďalších spevov k liturgii veľkonočného trojdnia, aj Veľkej noci. Prosíme aj touto cestou všetkých ochotných veriacich o pomoc pri nácvikoch, aby sme sa spoločne pokúsili urobiť bohoslužby ešte krajšími.