Spevácke zbory

Naša farnosť má hneď niekoľko speváckych zborov:

– Detský spevácky zbor

– Mládežnícky spevácky zbor

– Spevácky zbor GLORIA DEO