Sviatosť pokánia

Sv. spoveď, ako časť sviatosti pokánia, sa prijíma po náležitom spytovaní svedomia. Sviatosť pokánia sa vysluhuje v pracovné dni 30 min. pred sv. omšou. V nedeľu a vo sviatok môžu o sv. spoveď požiadať rodičia malých detí, týždňovkári  alebo starí, ktorých priviezli do kostola.

 

 

 

Prvý piatok v mesiaci: na filiálkach spovedáme 1 hod. pred sv. omšou, v Bytči 30 min. pred sv. omšou. Vo štvrtok a v piatok spovedáme od 16.00 hod., v piatok zároveň bude vyložená Eucharistia na poklonu.

Chorých na filiálkach spovedáme vo štvrtok predpoludním a v Bytči v piatok predpoludním, alebo podľa dohody.