Archív pre kategóriu: “Aktuality”

Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčasťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre cca. 80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je potrebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.  Po tomto úkone už viac nič nebude divákovi brániť k voľnému sledovaniu televízie LUX bez poplatkov.

Comments Komentáre vypnuté na TV LUX cez anténu pre všetkých a zadarmo

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča úprimne ďakuje Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu na projekt reštaurovania kazateľnice a krstiteľnice v rímskokatolíckom farskom kostole Všetkých svätých v Bytči.

Comments Komentáre vypnuté na Poďakovanie