P:3, 17. 05. 2022 15:35, ZAH

Tlačová konferencia

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 17. mája (TK KBS) Najmenej trinásť miliónov ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy kvôli vojne na Ukrajine. Pomoc sa im čiastočne dostala aj cez mimoriadnu sieť, ktorú vytvorili charity a ktorá pôsobí na Ukrajine spoločne s Ukrajinskou charitou (latinská cirkev) a Caritas Spes (ukrajinská gréckokatolícka cirkev). Rovnako Európska Charita v súčasnej dobe zamerala svoje úsilie na Ukrajinu. Informovala o tom Caritas Internationalis, ktorá usporiadala v Marconiho sále Vatikánskeho rozhlasu tlačovú konferenciu. Na nej informovala o práci Konfederácie Charít na Ukrajine a o humanitárnej situácii v tejto krajine.

Tetiana Stavnyčiová, predsedníčka Ukrajinskej Charity a novozvolená podpredsedníčka Caritas Európa, o tom v nedeľu podala správu pápežovi Františkovi spolu s kňazom Vjačeslavom Grynevičom, generálnym sekretárom Caritas Spes. Obaja potom v pondelok 16. mája usporiadali spolu s generálnym sekretárom Caritas Internationalis, Aloysiom Johnom, tlačovú konferenciu, na ktorej podrobne a konkrétne popísali svoju činnosť.

Aloysius John zdôraznil, že charitná sieť „je v prvej línii od začiatku konfliktu a poskytuje pomoc tak tým, ktorí zostali  na Ukrajine, ako aj tým, ktorí museli svoju vlasť opustiť“. Uviedol tiež niekoľko čísel: Ukrajinská Charita a Caritas Spes poskytli pomoc približne 1,5 miliónu ľudí. Poľská Charita rozdelila viac ako 1,5 milióna jedál pre viac ako 500 000 ľudí, zatiaľ čo Rumunská Charita začala programy zamerané na strednodobé a dlhodobé potreby utečencov, vrátane jazykových kurzov a vzdelávania detí. Na Slovensku bolo zriadených približne 76 operačných stredísk.

Zatiaľ čo Stavnyčiová pripomenula, že „za každým takýmto číslom sa skrýva ľudská tvár“,Grynevič zdôraznil, že „je ťažké predstaviť si koniec vojny“ a že „nás navždy budú sprevádzať jej výjavy“.

Aloysis John pripomenul, že Caritas Internationalis odsudzuje „toto slepé násilie voči nevinným civilistom“ vo vojne na Ukrajine, v dôsledku ktorej tisíce zraniteľných mužov, žien, detí a starých ľudí žiadajú o podporu charitné strediská v Poľsku, Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.

Európska Charita dala voľbou Stavnyčiovej za podpredsedníčku Európskej Charity na štvorročné obdobie 2023-2027 jasný signál. V hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo 124 delegátov z 39 krajín, bol zvolený nový výkonný výbor a mons. Michael Landau bol potvrdený vo funkcii predsedu na druhé funkčné obdobie.

Vjačeslav Grynevič, generálny sekretár ukrajinskej Caritas Spes, opísal pápežskú audienciu pre Vatikánsky rozhlas týmito slovami: „Bolo to veľmi milé stretnutie. Rozprávali sme mu o jednote, ktorú zakúšame ako Charity spolu so svojimi biskupmi, o spoločnej prítomnosti cirkví v ukrajinských domovoch. Spolupracujú s nami aj nekatolícki dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať. Pápež povedal, že práve toto potrebujeme. Jeho slová sú požehnaním a nádejou. Vnímame tak, že ideme spoločne dobrou cestou, ktorou je humanitárna pomoc pre všetkých, a vďaka návštevám pápežových vyslancov cítime, že nie sme osamotení. V hre nie je len vojna, ale aj naša dôstojnosť. Pápež nám mnohokrát pripomenul, že naše dejiny boli zložité. Prajeme si iba slobodu, chceme ísť vlastnou cestou. Naše rodiny za sebou majú bolestné zážitky a dnes sa ich znova dotýka táto vojna. Sme jej obeťami rovnako ako nimi budú naše deti, ale teraz chceme slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti“.

Prevzaté z TKKBS.

Comments Žiadny komentár »

Katechéza: „Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť“

Pridané autorom dekan v kategórii Nezaradené

Katechéza Synodalita: Pápež František nás vyzval, aby sme vykročili na synodálnu cestu a spoločne uvažovali o tom, ako spolu kráčame ako Cirkev. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline ThDr. Jozef Možiešik, PhD. príde tento piatok 20. mája 2022 so štvrtou prednáškou z cyklu katechéz o synodalite s názvom: Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť. Stretnutie začne slávením svätej omše večer o 18,00 vo Farskom kostole v Bytči. Po nej budeme pokračovať rozhovorom o synodálnych otázkach. Všetci ste srdečne pozvaní.

Comments Žiadny komentár »Pomáhajme utečencom aj naďalej, a to „nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev,“ píšu biskupi Slovenska veriacim v ozname, ktorí kňazi v kostoloch čítali na Nedeľu Božieho milosrdenstva (24. apríla 2022). Oznam prinášame v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Comments Žiadny komentár »Foto: SpC-Vatican

Vatikán 25. marca (RV) Pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Urobil to na konci kajúcej bohoslužby v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.

„A dnes aj my, obnovení Božím odpustením, klopeme na toto srdce. V jednote s biskupmi a veriacimi vo svete túžim slávnostne priniesť k Máriinmu nepoškvrnenému srdcu všetko, čo prežívame. Obnoviť si u nej zasvätenie Cirkvi a celého ľudstva a zasvätiť jej osobitným spôsobom ukrajinský a ruský národ, ktoré si ju so synovskou láskou uctievajú ako Matku.

Nejde o akúsi čarovnú formulku, nie, toto to nie je, ale o duchovný úkon. Je to gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach z tejto krutej a nezmyselnej vojny a tejto vojny, ktorá ohrozuje svet, utiekajú k Matke. Ako deti, keď sú vyľakané, idú k mame vyplakať sa, hľadať ochranu.

Utiekame sa k Matke, odovzdávajúc do jej srdca strach a bolesť, i seba samých. Znamená  to vložiť do tohto prečistého, nezakaleného srdca, v ktorom sa odráža Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja, všetko to, čo máme a čím sme, aby nás ona, Matka, ktorú nám Pán dal, bránila a ochraňovala,“ uviedol v homílii Svätý Otec

Kajúca pobožnosť v Bazilike sv. Petra na Slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2022 bola súčasťou veľkopôstneho podujatia „24 hodín pre Pána“ a vyvrcholila v mimoriadnom akte celej univerzálnej Cirkvi – zasvätení celého sveta a osobitne národov Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, vyprosujúc ukončenie vojny.

Plné znenie homílie Svätého Otca Františka

V evanjeliu dnešnej slávnosti sa anjel Gabriel trikrát ujme slova a prihovára sa Panne Márii.

Prvýkrát, keď ju pozdravuje, hovorí: «Zdravas’ [dosl. raduj sa], milosti plná, Pán s tebou». (Lk 1,28). Dôvod tešiť sa, dôvod radosti, je odhalený v niekoľkých slovách: Pán je s tebou. Brat, sestra, dnes môžeš počuť tieto slová adresované tebe, každému z nás; môžeš ich prijať za svoje vždy, keď pristupuješ k Božiemu odpusteniu, pretože tam ti Pán hovorí: „Ja som s tebou“. Príliš často si myslíme, že spoveď je o tom, že ideme k Bohu so sklonenou hlavou. Ale nie sme to v prvom rade my, kto sa vracia k Pánovi; je to on, kto nás prichádza navštíviť, aby nás naplnil svojou milosťou, aby nás potešil svojou radosťou.

Vyspovedať sa znamená dať Otcovi radosť z toho, že nás opäť pozdvihne. Vyspovedať sa je dať Otcovi radosť z toho, že nás opäť pozdvihne. V centre toho, čo budeme prežívať, nie sú naše hriechy – budú tam, ale nie sú v centre -, ale jeho odpustenie: toto je v centre. Skúsme si predstaviť, že by v centre sviatosti boli naše hriechy: takmer všetko by záviselo od nás, od našej ľútosti, od nášho úsilia, od našich záväzkov. Avšak nie, v centre je On, ktorý nás oslobodzuje a stavia späť na nohy.

Prinavráťme prvenstvo milosti a prosme o dar pochopiť, že zmierenie nie je v prvom rade náš krok k Bohu, ale jeho objatie, ktorým nás berie do náručia, uvádza nás do úžasu, dojíma nás. Je to Pán, ktorý podobne ako u Márie v Nazarete vstupuje do nášho domu a prináša úžas a radosť, ktoré sme predtým nepoznali: radosť z odpustenia. Postavme do popredia Božiu perspektívu: znovu si tak zamilujeme spoveď. Potrebujeme to, pretože každé vnútorné znovuzrodenie, každý duchovný prelom sa začína odtiaľto, od Božieho odpustenia. Nezanedbávajme zmierenie, ale znovu ho objavme ako sviatosť radosti.

Áno, sviatosť radosti, kde sa zlo, ktoré nás zahanbuje, stáva príležitosťou zažiť hrejivé objatie Otca, tú lahodnú silu Ježiša, ktorá nás uzdravuje, „materinskú nehu“ Ducha Svätého. To je jadro spovede.

A tak, drahí bratia a sestry, pokračujme v prijímaní odpustenia. Vy bratia, ktorí udeľujete Božie odpustenie, buďte tými, ktorí ponúkajú ľuďom prichádzajúcim na spoveď  radosť z tohto ohlasovania: Raduj sa, Pán je s tebou. Žiadna strnulosť, prosím, žiadna prekážka, žiadne nepohodlie; dvere otvorené milosrdenstvu! Najmä pri spovedi sme povolaní zosobňovať Dobrého pastiera, ktorý berie svoje ovečky do náručia a hladí ich; sme povolaní byť kanálmi milosti, ktoré vlievajú do vyprahnutého srdca živú vodu Otcovho milosrdenstva. Ak kňaz nemá tento postoj, nemá tieto pocity v srdci, lepšie bude, aby nešiel spovedať.

Anjel sa Márii prihovára po druhý raz. Znepokojenej prijatým pozdravom jej hovorí: «Neboj sa» (v. 30). Najprv slová „Pán s Tebou“, potom druhé slová „neboj sa“. Vo Svätom písme, keď sa Boh predstavuje tomu, kto ho prijíma, rád hovorí tieto dve slová: neboj sa. Hovorí ich Abrahámovi (porov. Gn 15,1), opakuje ich Izákovi (porov. Gn 26,24), Jakubovi (porov. Gn 46,3) a tak ďalej, až po Jozefa (porov. Mt 1,20) a Máriu: neboj sa. Neboj sa. Týmto spôsobom nám posiela jasné a utešujúce posolstvo: zakaždým, keď sa život otvorí Bohu, strach nás už viac nemôže držať ako rukojemníkov. Pretože strach nás drží  ako rukojemníkov.

Ty sestra, brat, ak ťa tvoje hriechy desia, ak ťa tvoja minulosť trápi, ak sa tvoje rany nehoja, ak pre ustavičné pády klesáš na duchu a zdá sa, že si stratil nádej, prosím, neboj sa. Boh pozná tvoje slabosti a je väčší než tvoje pochybenia. Boh je väčší ako naše hriechy: je omnoho väčší! Žiada od teba len jedno: svoje krehkosti, svoje biedy nedrž v sebe; prines ich jemu, odlož ich u neho, a z dôvodov na skľúčenosť sa stanú príležitosti na zmŕtvychvstanie. Neboj sa! Pán žiada od nás naše hriechy… Prichádza mi na myseľ ten príbeh púštneho mnícha, ktorý odovzdal všetko Bohu a žil život pôstu, kajúcnosti, modlitby… Pán od neho žiadal viac. „Pane, dal som Ti všetko“, hovorí mních. „Čo ešte chýba?“. „Daj mi svoje hriechy“. Takto žiada Pán od nás. Neboj sa.

Panna Mária nás sprevádza: ona sama zhodila svoj nepokoj u Boha. Anjelovo hlásanie jej poskytlo vážne dôvody na strach. Navrhoval jej niečo nepredstaviteľné, čo bolo nad jej sily a čo by sama nezvládla: bolo by s tým príliš veľa ťažkostí, problémov s mojžišovským zákonom, s Jozefom, s ľuďmi z jej obce a z jej národa. Všetko toto sú ťažkosti: neboj sa.

Mária však nevznáša námietky. Stačí jej to neboj sa, stačí jej Božie uistenie. Primkne sa k nemu, tak ako to chceme urobiť my dnes večer. Lebo často robíme pravý opak: zakladáme si na svojich istotách a len vtedy, keď ich stratíme, ideme k Bohu. Panna Mária nás naopak učí, aby sme si zakladali na Bohu, v dôvere, že všetko ostatné nám bude dané (porov. Mt 6,33). Pozýva nás, aby sme šli k prameňu, aby sme šli k Pánovi, ktorý je radikálnym liekom proti strachu a útrapám života. Pripomína to jedna krásna veta, umiestnená na jednej spovednici tu vo Vatikáne, ktorá sa obracia na Boha týmito slovami:

«Vzdialiť sa od teba znamená padnúť, vrátiť sa k tebe znamená povstať, zostať v tebe znamená existovať» (porov. sv. Augustín, Soliloquium I, 3). Vzdialiť sa od teba znamená padnúť, vrátiť sa k tebe znamená povstať, zostať v tebe znamená existovať.

V týchto dňoch správy a obrazové zábery smrti naďalej vstupujú do našich domovov, kým bomby ničia domovy toľkých našich bezbranných bratov a sestier Ukrajincov. Krutá vojna, ktorá doľahla na mnohých a spôsobuje utrpenie všetkým, vyvoláva v každom strach a des. Pociťujeme v sebe bezmocnosť a nemohúcnosť. Potrebujeme počuť „neboj sa“. No nestačia len ľudské uistenia. Je potrebná Božia prítomnosť, istota Božieho odpustenia, ktoré jediné odstraňuje zlo, rozptyľuje nevraživosť a navracia srdcu pokoj. Obráťme sa k Bohu, vráťme sa k jeho odpusteniu.

Anjel sa ujme slova po tretí raz. Teraz Márii hovorí: „Duch Svätý zostúpi na teba” (Lk 1,35). „Pán s Tebou“, „neboj sa“, a po tretie sú to slová „Duch Svätý zostúpi na teba“. Hľa, ako Boh zasahuje do dejín: darujúc svojho vlastného Ducha. Pretože v tom, čo sa ráta, naše sily nestačia. Sami nedokážeme vyriešiť rozpory v dejinách a ani tie v našom srdci. Potrebujeme tú múdru a tichú Božiu silu, ktorou je Duch Svätý. Ten Duch, ktorý nám dá harmóniu, pretože on je harmóniou. Potrebujeme Ducha lásky, ktorý rozháňa nenávisť, uhasína zášť, tíši žiadostivosť a prebúdza nás z ľahostajnosti. Potrebujeme Božiu lásku, pretože naša láska je neistá a nedostatočná. O mnoho vecí prosíme Pána, no často ho zabúdame prosiť o to najdôležitejšie, čo nám chce dať – o Ducha Svätého, čiže o silu milovať. Veď bez lásky, čo môžeme ponúknuť svetu? Ktosi raz povedal, že kresťan bez lásky je ako ihla, čo nešije. Pichá, zraňuje, no ak nešije, netká, nespája, je na nič. Odvážim sa povedať: nie je kresťanská. Preto je potrebné z Božieho odpustenia čerpať silu milovať, čerpať samotného Ducha, čo zostúpil na Máriu.

Pretože ak chceme, aby sa svet zmenil,  musí sa zmeniť predovšetkým naše srdce. Preto sa dnes nechajme viesť za ruku Pannou Máriou. Hľaďme na jej nepoškvrnené srdce, kde spočinul Boh. Na jediné srdce ľudského stvorenia bez škvrny. Ona je „plná milosti“ (v. 28) a teda prázdna od hriechu. V nej niet stopy zla, a preto s ňou Boh mohol započať nové dejiny spásy a pokoja. Tam sa zvrtli dejiny. Boh zmenil dejiny zaklopaním na Máriino srdce.

A dnes aj my, obnovení Božím odpustením, klopeme na toto srdce. V jednote s biskupmi a veriacimi vo svete túžim slávnostne priniesť k Máriinmu nepoškvrnenému srdcu všetko, čo prežívame. Obnoviť si u nej zasvätenie Cirkvi a celého ľudstva a zasvätiť jej osobitným spôsobom ukrajinský a ruský národ, ktoré si ju so synovskou láskou uctievajú ako Matku. Nejde o akúsi čarovnú formulku, nie, toto to nie je, ale o duchovný úkon. Je to gesto úplného odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach z tejto krutej a nezmyselnej vojny a tejto vojny, ktorá ohrozuje svet, utiekajú k Matke. Ako deti, keď sú vyľakané, idú k mame vyplakať sa, hľadať ochranu. Utiekame sa k Matke, odovzdávajúc do jej srdca strach a bolesť, i seba samých. Znamená  to vložiť do tohto prečistého, nezakaleného srdca, v ktorom sa odráža Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja, všetko to, čo máme a čím sme, aby nás ona, Matka, ktorú nám Pán dal, bránila a ochraňovala.

Z Máriiných pier vzišla tá najkrajšia veta, akú len mohol anjel priniesť Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (v. 38). To nie je Máriino pasívne a odovzdané prijatie, ale živá túžba priľnúť k Bohu, ktorý má „myšlienky pokoja, a nie súženia“ (Jer 29,11). Je to tá najužšia spoluúčasť na jeho pláne pokoja pre svet. Zasväcujeme sa Márii, aby sme vstúpili do tohto plánu, aby sme boli plne k dispozícii Božím plánom. Po tom, čo Božia Matka dala svoje áno, vydala sa na dlhú cestu stúpajúcu do hornatého kraja, aby navštívila svoju príbuznú v požehnanom stave (porov. Lk 1,39). Ponáhľala sa. Rád si predstavujem Pannu Máriu, ako sa ponáhľa: vždy je to tak, ponáhľa sa nám na pomoc, aby nás ochránila. Nech nás dnes vezme za ruku v našom kráčaní. Nech nás vedie strmými a namáhavými chodníkmi bratstva a dialógu, cestou pokoja.

Preložila: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News

Fotogaléria (Foto: VaticanNews)

Comments Žiadny komentár »

pridal: charita | dátum: 24. februára 2022 | kategória: Ukrajina

„Vo svete utrpenia, ktoré vojna prináša, je našou odpoveďou solidarita a zmierenie. Mlčanie nie je na mieste, najmä ak ide o nášho suseda, ktorému po 8-ročnom konflikte dochádzajú sily,“ hovorí generálny sekretár SKCH Erich Hulman. SKCH pôsobí na Ukrajine už od vypuknutia konfliktu v 2014, kedy poskytla materiálnu pomoc a rozšírila sem projekt Adopcia na diaľku®. Od roku 2020 pomáha SKCH rodinám, ktoré utiekli z oblasti konfliktu, poukážkami na potraviny, lieky a psychologickou pomocou.

Konflikt na Ukrajine si od svojho začiatku vyžiadal už vyše 14 000 obetí a o domov pripravil vyše 1,5 milióna ľudí, ktorí sa museli presťahovať do inej časti krajiny. Mnohí z nich žijú aj po ôsmych rokoch v chudobe a eskalujúca situácia v nich vyvoláva spomienky na útek, boje a zúfalstvo, ktoré prežili.

„Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Vojna prináša mrzačenie a ničenie, s následkami ktorých sa budú opäť vyrovnávať ďalšie generácie, pýtajúc sa, čo sme my – ich predkovia – spravili preto, aby sa konfliktu predišlo alebo aby sme pomohli,“ hovorí Hulman. Pripomína, že straty na životoch nie sú to jediné, na ktoré treba myslieť. Mnohí si ponesú vnútorné rany, ktoré je ťažké vyliečiť, stratia domovy, prídu o rodinu, živobytie, sociálne postavenie, istoty a často o budúcnosť, ktorú budovali pre seba a svoje deti. Pomoc je preto viac než potrebná.

Prispieť do zbierky na pomoc ľuďom na Ukrajine môžete online na charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prevodom na číslo účtu verejnej zbierky  SK93 1100 0000 0029 4546 3097 VS 380. Výnos zo zbierky bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb, v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom SKCH.

Comments Žiadny komentár »

pridal: charita | dátum: 26. februára 2022 | kategória: aktuality

🇺🇦

POMOC PRE UKRAJINU

Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko s vierou a nádejou, že im dobrí ľudia pomôžu. Diecézna charita Žilina a ostatné sesterské charity v týchto dňoch sprostredkúvajú pre ľudí v núdzi z Ukrajiny potravinovú, materiálnu, finančnú pomoc, dobrovoľníkov, ubytovanie…

Zapojme sa spoločne, prinášame vám zoznam potrieb a zberných miest pre Žilinskú diecézu.

✅

POTRAVINOVÁ POMOC

👉

Trvanlivé potraviny

Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny

👉

Potraviny pre deti

Sladkosti, detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

✅

MATERIÁLNA POMOC

👉

Hygienické potreby

toaletný papier, dámske hygienické potreby (hyg. vložky napr.), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia, utierky dezinfekčné, papierové vreckovky, obrúsky, kuchynské utierky, respirátory, testy, rúška,

👉

Lieky

Nurofen sirup, vitamíny

👉

Iné potreby

Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci (Betadine a iné), termosky 10-20 litrové nádoby, jednorazový riad (príbory, poháre, misky, taniere)

✅

ZBERNÉ MIESTA A KONTAKTY DIECÉZNEJ CHARITY ŽILINA

📍

Sklad solidarity, Vysokoškolákov 1758/3, ŽILINA (biela budova pod nemocnicou oproti Shell), Vladimír Pallo: 0918 829 012

📍

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, SNP 1451/161, POVAŽSKÁ BYSTRICA, Helena Stašáková 0917 346 975

📍

Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, ČADCA, Evka Ondrušková 0918 874 839

📍

Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, MARTIN, Peter Fekiač 0908 034 980

📍

Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, ŽILINA Rastislav Kolman 0901 909 201

Ideálne je dohodnúť konkrétne miesto a čas telefonicky. Ak organizujete vlastnú zbierku v obci/komunite, bude pre nás veľkou výhodou, ak nám viete potreby doručiť do Žiliny priamo do Skladu solidarity na ulici Vysokoškolákov 3. Zoznam budeme v prípade potreby rozširovať.

ĎAKUJEME!

Comments Žiadny komentár »

Kežmarok/Považská Bystrica 11. februára (TK KBS) V dňoch od 14. do 20. februára 2022 bude prebiehať už tradičný Národný týždeň manželstva. Vo farnostiach na rôznych miestach Slovenska budú práve počas týchto dní prebíjať rozmanité aktivity, zamerané predovšetkým na prakticky rozvoj manželstva.

Kezmarok, Povazska, projekt, plagat

Dve farnosti spojili sily a vytvorili netradičný, ale zaujímavý spoločný projekt. Farnosť Kežmarok a farnosť Rozkvet v Považskej Bystrici ponúkajú duchovnú obnovu na tému: Starozákonné manželské páry – vzor pre dnešné manželstvá. Počas siedmich dní postupne predstavia sedem známych biblických manželských párov zo Starého zákona, ktoré môžu byť aj pre ľudí v súčasnosti veľkou inšpiráciou.

„Chceme povzbudiť manželov a rodičov, aby sa Sväté písmo a modlitba stali pre nich stálym prameňom, z ktorého budú čerpať posilu pre ich vzájomnú lásku.  Starozákonné manželské páry neraz zápasili s podobnými problémami, ktorým čelia dnešní manželia.  Riešenie nachádzali vo vernosti Bohu a v láske k blížnemu,“ približuje nezvyčajnú aktivitu František Trstenský, dekan a farár v Kežmarku, ktorý je autorom biblických videozamyslení.

Denný program obnovy vychádza z jednoduchej štruktúry: Sväté písmo – zamyslenie – modlitba. Všetkých záujemcov čaká konkrétny úryvok zo Svätého písma, následne krátke video zamyslenia a na záver modlitba desiatku svätého ruženca na konkrétny úmysel spojený s manželstvom a rodinou. Príspevok bude uverejnený každý deň od pondelka (14.2.) do nedele (20.2.) o 8:00 hod. ráno na stránkach farnosti Kežmarok a Saletínov vo farnosti Rozkvet na sociálnej sieti Facebook. 

Comments Žiadny komentár »Žilina 11. februára (TK KBS) Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis oslávil 30. svetový deň chorých svätou omšou v Kaplnke svätého Kríža v Nemocnici s poliklinikou v Žiline (o 18:00). Kňazom slúžiacim v nemocniciach a farnostiach adresoval aj list s poďakovaním a povzbudením. Prinášame ho v plnom znení.

Milí bratia kňazi, slúžiaci v našich nemocniciach a v našich farnostiach, srdečne vás pozdravujem v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú.

Pred tridsiatimi rokmi sv. pápež Ján Pavol II. zaviedol slávenie svetového dňa chorých, aby zvýšil citlivosť Božieho ľudu, katolíckych zdravotných inštitúcií a občianskej spoločnosti voči chorým a tým, ktorí sa o nich starajú.

Svätý Otec František sa v tohtoročnom posolstve pre chorých a pre tých, ktorí sa im venujú, opiera o Ježišove slová: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36).

V tento deň si zvlášť spomeňme na našich drahých chorých, aby mali všetci istotu zdravotnej starostlivosti a duchovného sprevádzania. Modlime sa za týchto našich bratov a sestry, za ich rodiny, za zdravotníckych a pastoračných pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o nich starajú. Myslíme na lekárov, na zdravotné sestry, laboratórnych technikov, na pomocný personál a ošetrovateľov, ako aj na mnohých dobrovoľníkov, ktorí darujú trpiacim svoj vzácny čas.

Drahí zdravotníci, vaša služba chorým, konaná s láskou a kompetentne, presahuje hranice povolania a stáva sa poslaním. Vaše ruky, ktoré sa dotýkajú Kristovho trpiaceho tela, sa môžu stať znakom Otcových milosrdných rúk. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vašej profesie, ako aj zodpovednosti, ktorú zahŕňa.

Milí naši bratia kňazi, vaša duchovná služba pre chorých je nenahraditeľná. Ste svedkami Božej lásky a Božieho milosrdenstva. Pre zdravotníkov a lekárov ste povzbudením, že viera v Krista má v sebe obrovskú motivačnú silu k nezištnej službe a obetavosti práve počas kríz a v najväčšej ľudskej biede. Viera otvára srdce pre lásku, ktorá sa priamo dotýka rán a uzdravuje ich. V našich farnostiach je zvykom, že k prvému piatku v mesiaci navštevujete chorých a prinášate im eucharistického Krista. Vytrvajte, prosím, v tomto pastoračnom úsilí.

Som vďačný Bohu za to, že vás mám! Ďakujem vám za obetavosť a lásku, venovanú trpiacim
a chorým! Ďakujem vám za to, že im každý deň ponúkate Božiu blízkosť, jeho požehnanie, Božie slovo a vysluhovanie sviatostí. Aj naďalej navštevujte chorých i starých ľudí aj tých, ktorí žijú doma
a po dlhej perióde odlúčenia a samoty čakajú, že ich niekto navštívi.

Na príhovor Lurdskej Panny Márie, patrónky chorých, vám vyprosujem Božie požehnanie, potrebné zdravie, silu, odvahu i trpezlivosť vo vašej vzácnej službe.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Comments Žiadny komentár »Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12. – 15. september 2021).

Uskutoční sa na prelome apríla a mája 2022. V programe bude aj audiencia pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom vo Vatikáne (30. apríla 2022). V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra, uvádza stránka navstevapapeza.sk (v časti – Ďakovná púť za návštevu).  

Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, ktorá chystá zájazdy lietadlom alebo autobusom v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Televízie LUX alebo Awertravel. Prihlásiť sa dá telefonicky na číslach: 034/651 3896, 0905 974 264 alebo e-mailom na awertravel@awertravel.sk.

Ďalšou možnosťou je zorganizovať sa v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva alebo prísť individuálne. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska je možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Pútnici, ktorí sa chcú zúčastniť na audiencii so Svätým Otcom Františkom, sa musia zaregistrovať prostredníctvom formulára, ktorý je možné nájsť na stránke navstevapapeza.sk (časť Ďakovná púť za návštevu). 

Prevzaté z TKKBS.

Comments Žiadny komentár »

 „Prispejme svojimi modlitbami, slovami i skutkami k jednote. A pozvime k tomu aj ďalších vo svojom okolí. Aby všetci kresťania boli svetlom, ktoré ukazuje cestu k Bohu a aby sme svojím rozdelením toto svetlo neoslabovali. Práve naopak: nech sa vďaka tomuto svetlu Kristus znovu zjaví ľuďom nášho sveta, a nech naše svedectvo vedie k tomu, aby sme sa stávali bratmi a sestrami, deťmi jedného Otca,“ vyzval pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. „Všetkých srdečne pozývam, aby sa zapojili do tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu,“ napísal arcibiskup TK KBS. Predseda KBS sa 23. januára 2022 zúčastní na ekumenickej bohoslužbe v Evanjelickom Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Bohoslužbu bude v priamom prenose vysielať RTVS.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov zverila tento rok úlohu vybrať tému a pripraviť koncept materiálov Rade cirkví Blízkeho východu, ktorá má sídlo v Bejrúte v Libanone. Pôvodne túto Radu tvorili tri cirkevné rodiny: evanjelici, orientálni pravoslávni a východní (byzantskí) pravoslávni. V roku 1990 sa pridala aj katolícka rodina východných cirkví. Ako tému na rok 2022 Rada zvolila „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). 

Tému hviezdy členovia Rady vybrali aj preto, že hlavnou slávnosťou spojenou s narodením Krista je pre mnohých východných kresťanov Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne. Toto sústredenie sa na teofániu je v istom zmysle pokladom, ktorý kresťania Blízkeho východu môžu ponúknuť svojim bratom a sestrám na celom svete, zdôvodnili svoj výber. „Aj keď sme od kresťanov v Libanone fyzicky vzdialení, radi príjmame ich pozvanie k modlitbe za jednotu. Ďakujeme im za ich svedectvo: nech nám je inšpiráciou aj pre náš duchovný život,“ dodal predseda KBS. 

Kresťania z Blízkeho východu pripravili materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vo vedomí, že svet zdieľa mnohé utrpenia a ťažkosti, ktoré aj oni zakúšajú, a túži po svetle, ktoré by ho viedlo na ceste k Spasiteľovi, ktorý má moc zvíťaziť nad tmou. Svetová pandémia COVID-19, následná ekonomická kríza, zlyhávanie politických, ekonomických a sociálnych štruktúr, ktoré majú chrániť najslabších a najzraniteľnejších, zdôraznili globálnu potrebu svetla, ktoré by svietilo v tme, uvádzajú materiály k Týždňu modlitieb. Kompletné ich možno nájsť v slovenskom preklade na stránke KBS

Prevzaté z TKKBS.

Comments Žiadny komentár »