(aktualizované 15:00)
P:3, 14. 08. 2022 15:00, DOM

Foto: Košická arcidiecéza / Martin Magda

Košice 14. augusta (TK KBS) V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pokračuje rozlúčka so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Jeho pozostatky vystavia dnes od 16:00 do 21:00 a v pondelok od 9:00 do 12:00. V utorok, v deň pohrebu, budú pozostatky verejne vystavené od 7:00 ráno. Uctenie pozostatkov kardinála Tomka bude sprevádzať modlitba svätého ruženca a panychída. K dispozícii bude i kondolenčná kniha. V utorok o 11:00 začne pohrebná svätá omša v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. 

Kardinál Tomko zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 8. augusta vo svojom byte v Ríme. Vo Vatikáne sa s ním rozlúčili vo štvrtok a po obradoch lietadlom previezli jeho pozostatky na bratislavské letisko M. R. Štefánika. Verejnosť potom mohla zosnulému kardinálovi Tomkovi prejaviť verejnú úctu dva dni v Katedrále sv. Martina v Bratislave, odkiaľ ho previezli do Košíc. Želaním kardinála bolo, aby miesto posledného odpočinku mal v Katedrále sv. Alžbety, kde má pripravenú hrobku.

Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše za zosnulého kardinála Tomka,  ktorá začne v utorok 11:00 v Katedrále sv. Alžbety, bude kardinál Dominik Duka OP, emeritný pražský arcibiskup. Koncelebrantmi budú bývalý osobný tajomník sv. Jána Pavla II., emeritný krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz a ostrihomsko – budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas, kardinál Péter Erdő. Košická arcidiecéza očakáva účasť biskupov zo Slovenska, Maďarska, Čiech i Moravy, Poľska a Ukrajiny, stovky kňazov, zasvätených a tisícky veriacich.

V úvode svätej omše prítomných privíta košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, v závere sa poďakuje košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Očakáva sa účasť najvyšších ústavných činiteľov – prezidentky SR Zuzany Čaputovej, predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára a predsedu vlády SR Eduarda Hegera.

V Košiciach bude pohreb kardinála realizovaný podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. Svätá omša bude v latinskom a slovenskom jazyku s liturgickými rúchami vo fialovej farbe. Svätú omšu prinesie v priamom prenose RTVS, TV LUX a Rádio LUMEN. Hudobne ju bude sprevádzať Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach pod vedením dirigenta Viliama Gurbaľa, na organe bude hrať František Beer.

Pohreb podobných rozmerov v Košiciach ešte nebol. Posledný pohreb biskupa v košickej katedrále bol v roku 1962. Vtedy tu pochovali biskupa Jozefa Čárskeho. Práve biskup Čársky v roku 1945 poslal mladého seminaristu Jozefa Tomka na štúdium do Ríma. Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zomrel v Ríme v pondelok 8. augusta. Zomrel ako nestor (najstarší žijúci kňaz) Košickej arcidiecézy v 99. roku života (zomrel vo veku 98 rokov), 74. roku kňazstva a 43. roku biskupskej služby.

_
Prevzaté z TKKBS: Správa bude aktualizovaná

Comments Žiadny komentár »Bratislava 13. augusta (RV) K Slovensku a ku Košickej arcidiecéze ma viaže nielen pôvod, ale aj láska, najmä k Cirkvi, z ktorej pochádzam, ako to naznačujú aj dva symboly na mojom biskupskom znaku, napísal v jednom zo svojich komentárov pre Vatikánsky rozhlas kardinál Jozef Tomko.

„Slovensko mi ostalo v srdci, aj keď neprajný režim mi odobral cestovný pas a považoval ma za vatikánskeho špióna. Aj keď som sa mohol po prvý raz vrátiť na Slovensko až za Dubčeka v lete 1968. Aj dnes toto Slovensko ostáva mojou vlasťou, ktorú však milujem so srdcom otvoreným na svet, vrátane Európy, a na poslanie Cirkvi, pre ktorú mi Boh doprial podľa svojich plánov pracovať,“ uviedol v texte, ktorý prinášame pri príležitosti rozlúčky s kardinálom Tomko na Slovensku v plnom znení.

Namiesto úvodu

Osobnosť, ktorá je významným prínosom nielen pre slovenský národ, ale aj pre celý duchovný svet. Pri hľadaní správnej cesty sa prejavil ako dôsledný, svedomitý a usilovný pracovník, ktorý si svojím vystupovaním a konaním získal obdiv i priateľstvá na celom svete. Sám kardinál Jozef Tomko opisuje svoj život takto:

„Moje detstvo a mladosť sa viažu na Udavské, malú obec pri Humennom. V dedinke pôsobil medzi dvoma vojnami vynikajúci kňaz dr. Štefan Hések, rodák z Kútov, ktorý našu dedinu povzniesol po stránke náboženskej, národnej i kultúrnej. Mal živý styk s mládežou a posmeľoval nadaných žiakov a žiačky na štúdia. Udavské tak začalo dodávať inteligenciu a tiež kňazov. Jeho kázne a vyučovanie náboženstva v škole ako aj celkový apoštolát, do ktorého zapojil aj divadlá, zanechali stopy. Náš „pán dekan“ svojím vzdelaním a vzorným kňazským životom si získal veľkú vážnosť na celom okolí a v diecéze. Gymnázium som vyštudoval v Michalovciach. Sem posielali z Čiech veľa profesorov rôznych názorov, aj „bez vyznania“. Našťastie tu pôsobil aj učený a sociálne zameraný kňaz dr. Štefan Hlaváč, ktorý používal dvojhodinové vyučovanie náboženstva za týždeň na utvrdenie viery a na vyvrátenie protivných tvrdení. Bol to okrem iného ozajstný priateľ mládeže, najmä chudobných študentov, zakladateľ skautského hnutia na východe a široko známy sociálny pracovník. Osoba „pána profesora“, alebo nášho „Pištu“, ako sme ho volali, bola pre mňa vzorom pri utváraní povolania, ktoré vo mne potichučky rástlo… Štúdium sa mi výborne darilo, aj keď cez prázdniny som často musel dávať hodiny iným, alebo ťažko pracovať na cestách a v lese, aby som si zarobil na knihy. Úspechy v drobných apoštolských podujatiach ma tiež posmeľovali a nemal som ešte sedemnásť rokov, keď som sa verejne priznal k úmyslom stať sa kňazom a tak pracovať pre povznesenie nášho ľudu, ktorý som vždy miloval, a najmä mládež.

Do Ríma ma poslal biskup Čársky ihneď po vojne. Práve som začínal tretí rok na bratislavskej teologickej fakulte. 12. marca 1949 som prijal v Lateránskej bazilike kňazské svätenie a na druhý deň som slúžil prvú sv. omšu, za účasti ani desiatich prítomných a nijakého príbuzného, a to pri hrobe sv. Pavla apoštola národov, ktorý ma vždy priťahoval svojím zápalom za Ježiša Krista a za jeho Cirkev. Pôvodný plán bol vrátiť sa domov a pôsobiť v diecéze. Medzitým sa však stali dôležité udalosti, ktoré dali iný smer môjmu životu. Najprv to bol násilný prevrat vo februári 1948, ktorý sa čoskoro prejavil: komunistická vláda nám prikázala okamžite sa vrátiť domov a stiahla nám pasy. Ja som však medzitým dostal od Svätej stolice menovanie za vicerektora – ekonóma Kolégia Nepomucena. Tak som sa stal „exulantom“. Dnes ďakujem Bohu za toto „vyhnanstvo“, za tento exil, pri ktorom sa Rím stal mojou druhou vlasťou a domovom.

Päťdesiate roky som strávil v Ríme tak, že som sa staral o bohoslovcov, ktorí utiekli z Republiky. Začali sa vydávať „Hlasy z Ríma“ a starať sa o našich krajanov, roztrúsených po svete. Ja som sa venoval nielen starosti o vydržiavanie seminaristov, ale aj o vyhľadávanie nových povolaní v zahraničí pre Slovensko. Tak sa zrodila na Vianoce 1959 myšlienka postaviť Ústav sv. Cyrila a Metoda. Boh odmenil našu odvahu a zanietenosť a na sviatok Sedembolestnej Patrónky Slovenska roku 1963 sme Ústav posviacali, za účasti krajanov z celého sveta. Okolo Ústavu sa potom rozbehla široká činnosť, ako: malé slovenské gymnázium s cieľom ďalekej prípravy na kňazstvo alebo na laických pracovníkov, vydavateľstvo náboženských kníh, duchovné stredisko pre našu emigráciu a pútnikov. Posilnila sa aj spolupráca s vatikánskym rádiom.

Rím sa mi však stal druhým domovom aj preto, lebo mi otvoril brány k vstupu do činnosti svetovej Cirkvi. Ani som netušil, čo pre mňa pripraví slovanský pápež! O niekoľko mesiacov po svojej voľbe Ján Pavol II. menoval nových kardinálov a medzi inými aj generálneho tajomníka Biskupskej synody, Poliaka biskupa Rubina. Na jeho miesto vymenoval mňa v hodnosti arcibiskupa a zároveň si vyhradil, že ma osobne vysvätí. Aj voľba Sixtínskej kaplnky ako miesta, sviatku Sedembolestnej Patrónky Slovenska, potom slovenská homília a prenášanie celého obradu cez vatikánske rádio na Slovensko bolo znakom zvláštnej pozornosti pápeža k nám.

Za svoj biskupský znak som s pomocou spolubratova vyvolil zemeguľu, v jej srdci je zasadený dvojramenný cyrilometodský kríž na troch vrškoch a nad ním sú tri ľalie. Pod erbom je môj program, inšpirovaný sv. Pavlom: „Ut Ecclesia aedificetur“, čiže „Aby sa Cirkev vzmáhala“. Tri symboly naznačujú, akú Cirkev budovať: katolícku, svetovú (zemeguľa), slovenskú, cyrilometodskú (kríž na trojvrší) a diecéznu, košickú (tri ľalie, z ktorých jedna je zakrytá krížom). Môj život sa začal niesť v znamení tohto programu. Biskupská synoda mi otvárala obzor činnosti na svetovú Cirkev. Mal som iba rozpracované prípravné práce na dve synody, keď ma nečakane stihlo v apríli 1985 menovanie za kardinála a prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Darmo som sa utešoval, že to nejako zvládnem, lebo ma posiela Svätý Otec, ktorý dobre pozná aj moje obmedzené schopnosti. V tú noc som nespal a premietal si pred očami nesmierne potreby a úlohy Cirkvi na poli evanjelizácie ako aj ťažkosti pri vedení jednej z najnáročnejších Kongregácií rímskej kúrie. Viaceré časopisy vtedy poukazovali na to, že je to po prvý raz v dejinách, čo Slovák stojí na čele jednej rímskej kongregácie.

Žartovní Rimania – a k nim sa občas pridal aj ich terajší biskup – dobre vedeli, prečo dali prefektovi Kongregácie pre šírenie viery („Propaganda fide“) prezývku „červený pápež“. Jeho úlohy sú naozaj rôznorodé a rozsiahle. Menovanie je na päť rokov, ale sa môže predlžovať. Pre mňa z toho bolo šestnásť najťažších, ale aj najkrajších rokov môjho života na čele katolíckych misií vo svete. Ako mi to ihneď na začiatku povedal istý kolega, ide tu o prácu pre dve tretiny ľudstva, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista. Okrem toho treba sa starať o šírenie misijného ducha v celej Cirkvi a o duchovnú i materiálnu pomoc misijnej činnosti a mladým cirkevným spoločenstvám. Ihneď na začiatku som pochopil, že tieto cirkvi a misie vôbec sa nedajú riadiť spoza stola, ale že treba ísť do terénu. Začal som cestovať a nahromadili som spolu 50 ciest do Afriky, asi dvadsať do Ázie, vyše desať do Latinskej Ameriky, tri od Oceánie, viacero do iných svetadielov a krajín, kde bolo treba udržiavať misijného ducha, teda spolu asi sto ciest. V mojom úrade som mohol použiť všetky svoje znalosti a doterajšie skúsenosti, ktoré mi Boh dal získať predtým na poli jazykov, teológie, sociológie, výchovy kňazov, univerzitného vyučovania, administratívnych skúsenosti. Naraz len celá moja minulosť, aj práce, ktoré som konal viac z povinnosti ako z vlastnej záľuby, všetko sa ukázalo užitočným.

K Slovensku a ku Košickej arcidiecéze ma viaže nielen pôvod, ale aj láska, najmä k Cirkvi, z ktorej pochádzam, ako to naznačujú aj dva symboly na mojom biskupskom znaku. Slovensko mi ostalo v srdci, aj keď neprajný režim mi odobral cestovný pas a považoval ma za vatikánskeho špióna. Aj keď som sa mohol po prvý raz vrátiť na Slovensko až za Dubčeka v lete 1968. Aj dnes toto Slovensko ostáva mojou vlasťou, ktorú však milujem so srdcom otvoreným na svet, vrátane Európy, a na poslanie Cirkvi, pre ktorú mi Boh doprial podľa svojich plánov pracovať.

Zdroj: www.radiovaticana.org

Comments Žiadny komentár »


Už je to pár rokov, čo sa v našej farnosti zrodila túžba, aby i u nás putovala kaplnka Panny Márie. Sväté písmo nám v Matúšovi hovorí: „Proste a dostanete!“ A tak sme prosili i dostali. Trvalo to síce dlhší čas, no všetko to čakanie sa vyplatilo. Naša prosba bola vypočutá. A tak sme si ich mohli po slávnostnom posvätení prevziať do prvých rodín. Stalo sa tak vo štvrtok, 7.7.2022 pri svätej omši. Kaplnky požehnával páter Jozef Noga, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Tým založil Zduženie Zázračnej medaily aj v našej farnosti. Ani nedokážeme opísať radosť, ktorá v našich srdciach horela, keď sa v našich rukách ocitla kaplnka Panny Márie! Veríme, že tu s nami bola i doteraz, no teraz… prichádza hlbšie do našich rodín. Za čo jej veľmi ďakujeme, a už teraz zakúšame viditeľné dary a milosti, ktoré nám Panna Mária rozdáva v rodinách.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Natália, koordinátorka ZZM

Comments Žiadny komentár »

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne sa uskutoční v dňoch 28. – 31. júla 2022. Predchádzať mu bude prípravný týždeň pre dobrovoľníkov (od nedele 24. júla 2022). Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Trenčín. Inšpiráciou pre stretnutie sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II.

T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom stretnutie prebieha. T22 sa ponesie v duchu biblického verša „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Keďže evanjelista Lukáš píše o meste v hornatom kraji, tak nosnou symbolikou T22 budú hory, vrchy, turistické chodníky a značky. 

Tím T22 predpokladá, že na prelome mesiacov príde do mesta vyše 2000  ľudí zo Slovenska i zahraničia. Prihlásených je už teraz vyše 2000. Z tohto počtu je okolo 400 dobrovoľníkov. Očakáva sa vyššia účasť kňazov a rehoľníkov a do Trenčína prídu takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj skoro 50 rehoľných spoločenstiev, 9 zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska. 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

Comments Žiadny komentár »Foto: Peter Zimen

Bratislava 29. júna (TK KBS) Z Konferencie biskupov Slovenska (KBS) odchádza doterajší hovorca, kňaz Martin Kramara. Na poste bol od 1. decembra 2014. Od júla 2022 sa vracia pôsobiť do Žilinskej diecézy, v ktorej je ako kňaz inkardinovaný. Biskup Tomáš Galis ho menoval za svojho generálneho vikára.

„Som vďačný za možnosť viac než sedem rokov vykonávať službu hovorcu KBS. Vážim si prejavenú dôveru otcov biskupov. Prosím o prepáčenie chýb a nedostatkov. Ďakujem za spoluprácu kolegom v práci i v médiách, s ktorými som prišiel do kontaktu. Prosím tiež o modlitby, aby som na novom mieste mohol konať svoju prácu čo najlepším spôsobom,“ povedal Martin Kramara. 

CsiDr. ThLic. Martin Kramara je kňazom Žilinskej diecézy. Pochádza z Bytče. Teologické štúdiá absolvoval v Nitre. Za kňaza bol vysvätený 21. 6. 2003. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil ako biskupský ceremoniár v Nitre, v rokoch 2005 – 2007 ako kaplán vo farnosti Žilina-Mesto.

V rokoch 2007 – 2013 študoval na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme, kde absolvoval licenciátne a doktorandské štúdium na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie. V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme. 

Od roku 2013 pracoval v Tlačovej kancelárii KBS a ako výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava – Dúbravka. V decembri 2014 nastúpil na post hovorcu KBS, kde zotrval dve funkčné obdobia. Nastúpil po Jozefovi Kováčikovi a Mariánovi Gavendovi.  

Komunikáciu KBS s médiami bude do zvolenia nového hovorcu zabezpečovať Tlačová kancelária KBS (tkkbs@tkkbs.sk). 

K správe bolo vydané AUDIO.

Prevzaté z TKKBS.

Comments Žiadny komentár »

Program

Bezplatná rezervácia miesta na sedenie v kostole 
počas popoludňajšieho programu

11.00 Svätá omša s rodinami a za rodiny

 • Eucharistickému sláveniu bude predsedať diecézny biskup o. Tomáš Galis
 • Eucharistické slávenie bude hudobne doprevádzať chrámovými zbormi
  La Famiglia a Nebeský šramot s orchestrom.
  V ich podaní zaznie aj premiéra slovenskej verzie oficiálnej hymny
  X. Svetového stretnutia rodín 2022 v Ríme.       

12.30 Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom a s rodinami na X. Svetovom stretnutí rodín v Ríme cez TV LUX

13.00 Možnosť obeda v okolitých reštauráciách alebo guláš a iné dobroty na námestí Jána Pavla II. pred kostolom

14.15 Popoludňajší program pre celú rodinu
Bezplatná rezervácia miesta na sedenie v kostolepočas popoludňajšieho programu 

 • Teatro Colorato: BEJBY BAJBL BAND
  – hudobno-divadelná show pre deti, rodičov i dospelých plná skvelých pesničiek a dobrej nálady
 • Prezentácia umeleckých talentov rodín
  – vystúpi dnes už svetoznáma flautiska Ajna Marosz z Podhoria pri Žiline
  a Dávid Perrot, talentovaný klavirista zo Žiliny.
 • Vyznanie snúbencov o ich pohľade na hodnotu rodiny
 • Požehnanie mamičiek pred pôrodom
 • Hudobný vstup Janais a jej svedectvo o zladení v manželskom živote i v hudbe
 • Prezentácia programu rozVedení k Bohu
 • Ocenenie drahokamov manželstva
  – manželov nominovaných z rôznych farností diecézy vďaka ich dlhoročnému  svedectvu manželskej vernosti

16.30 Koncert Janais

17.00 Diecézna gól-paráda 

Comments Žiadny komentár »
Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna. Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí
v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu.

viac info: Svetové stretnutie rodín v Žiline-plagát

Viac informácií nájdete na web na stránke ssr2022.sk.  Cez túto stránku sa dnes večer (v nedeľu) o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online zastaveniu rodín v rámci duchovnej prípravy s názvom: Všetci sme deti, všetci sme bratia .
Link na pripojenie ONLINE 

Materiály na stiahnutie

Témy siedmych zastavení rodiny (katechéz) ako príprava na svetové stretnutie rodín

Témy katechéz

 1. Povolanie a rodina (29.5.)
 2. Povolaní k svätosti (5.6.)
 3. Nazaret: Urobiť lásku normálnou (12.6.)
 4. Všetci sme deti, všetci sme bratia (19.6.)
 5. Otcovia a matky (3.7.)
 6. Starí rodičia a seniori (10.7.)
 7. „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“ (17.7.)

1. Katechéza – Povolanie a rodina

Pojem povolanie pochádza z latinského slovesa „vocare“, ktorého význam je volať. Keď vás niekto zavolá, znamená to jasné posolstvo. Niekto, kto vie, že existujeme a zaujíma sa o naše životy. Túto výzvu na nadviazanie vzťahu môžeme prijať, ale aj odmietnuť. Manželstvo je príkladom odpovede na takéto volanie.  1.Katechéza – Povolanie a rodina

 Video k 1. Katechéze –  s názvom „Dať meno“ 


2. Katechéza – Povolaní k svätosti

Aké je povolanie našej rodiny? Svätý Pavol – povolaný Pánom k radikálnemu obráteniu v jeho živote (Sk 9, 1-28) by mohol odpovedať takto: „Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“… 2. Katechéza – Povolaní k svätosti

                 Video k 2. Katechéze – Povolaní k svätosti s názvom „Žiť odpustenie“ hovorí príbeh manželského páru z Ríma.                 *Video bude čoskoro k dispozícii so slovenskými titulkami. Automatické titulky je možné nastaviť v spodnej časti video (ikonka „Nastavenia“ – ozubené koliesko)

3. Katechéza – Urobiť lásku normálnou

Každá rodina, ktorá pozorne hľadí na rodinu Ježiša, Jozefa a Máriu, môže znova objaviť svoje vlastné povolanie, trochu viac pochopiť, kým je, zacieliť svoj život a cítiť sa priťahovaná radosťou evanjelia.
 3. Katechéza – Urobiť lásku normálnou.pdf

                                        Video k 3. Katechéze – Urobiť lásku normálnou s názvom „Zdieľať život“


4. Katechéza – Všetci sme deti, všetci sme bratia

V rodine má každý svoju úlohu, ale všetkých nás spája rovnaká identita: všetci sme deti! To, že prichádzame na svet, si nikto z nás nevyberá. Každý z nás vďačí za svoj život matke a otcovi. Život si nemôžeme dať, môžeme ho iba prijať a chrániť.  4. Katechéza – Všetci sme deti, všetci sme bratia.pdf

    Video k 4. Katechéze – „Všetci sme deti, všetci sme bratia“

Video-katechéza „Všetci sme deti, všetci sme bratia“ v  podaní slovenského kňaza Mariána Tomašova


Comments Žiadny komentár »


P:3, 17. 05. 2022 15:35, ZAH

Tlačová konferencia

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 17. mája (TK KBS) Najmenej trinásť miliónov ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy kvôli vojne na Ukrajine. Pomoc sa im čiastočne dostala aj cez mimoriadnu sieť, ktorú vytvorili charity a ktorá pôsobí na Ukrajine spoločne s Ukrajinskou charitou (latinská cirkev) a Caritas Spes (ukrajinská gréckokatolícka cirkev). Rovnako Európska Charita v súčasnej dobe zamerala svoje úsilie na Ukrajinu. Informovala o tom Caritas Internationalis, ktorá usporiadala v Marconiho sále Vatikánskeho rozhlasu tlačovú konferenciu. Na nej informovala o práci Konfederácie Charít na Ukrajine a o humanitárnej situácii v tejto krajine.

Tetiana Stavnyčiová, predsedníčka Ukrajinskej Charity a novozvolená podpredsedníčka Caritas Európa, o tom v nedeľu podala správu pápežovi Františkovi spolu s kňazom Vjačeslavom Grynevičom, generálnym sekretárom Caritas Spes. Obaja potom v pondelok 16. mája usporiadali spolu s generálnym sekretárom Caritas Internationalis, Aloysiom Johnom, tlačovú konferenciu, na ktorej podrobne a konkrétne popísali svoju činnosť.

Aloysius John zdôraznil, že charitná sieť „je v prvej línii od začiatku konfliktu a poskytuje pomoc tak tým, ktorí zostali  na Ukrajine, ako aj tým, ktorí museli svoju vlasť opustiť“. Uviedol tiež niekoľko čísel: Ukrajinská Charita a Caritas Spes poskytli pomoc približne 1,5 miliónu ľudí. Poľská Charita rozdelila viac ako 1,5 milióna jedál pre viac ako 500 000 ľudí, zatiaľ čo Rumunská Charita začala programy zamerané na strednodobé a dlhodobé potreby utečencov, vrátane jazykových kurzov a vzdelávania detí. Na Slovensku bolo zriadených približne 76 operačných stredísk.

Zatiaľ čo Stavnyčiová pripomenula, že „za každým takýmto číslom sa skrýva ľudská tvár“,Grynevič zdôraznil, že „je ťažké predstaviť si koniec vojny“ a že „nás navždy budú sprevádzať jej výjavy“.

Aloysis John pripomenul, že Caritas Internationalis odsudzuje „toto slepé násilie voči nevinným civilistom“ vo vojne na Ukrajine, v dôsledku ktorej tisíce zraniteľných mužov, žien, detí a starých ľudí žiadajú o podporu charitné strediská v Poľsku, Rumunsku, Moldavsku, Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike.

Európska Charita dala voľbou Stavnyčiovej za podpredsedníčku Európskej Charity na štvorročné obdobie 2023-2027 jasný signál. V hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo 124 delegátov z 39 krajín, bol zvolený nový výkonný výbor a mons. Michael Landau bol potvrdený vo funkcii predsedu na druhé funkčné obdobie.

Vjačeslav Grynevič, generálny sekretár ukrajinskej Caritas Spes, opísal pápežskú audienciu pre Vatikánsky rozhlas týmito slovami: „Bolo to veľmi milé stretnutie. Rozprávali sme mu o jednote, ktorú zakúšame ako Charity spolu so svojimi biskupmi, o spoločnej prítomnosti cirkví v ukrajinských domovoch. Spolupracujú s nami aj nekatolícki dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať. Pápež povedal, že práve toto potrebujeme. Jeho slová sú požehnaním a nádejou. Vnímame tak, že ideme spoločne dobrou cestou, ktorou je humanitárna pomoc pre všetkých, a vďaka návštevám pápežových vyslancov cítime, že nie sme osamotení. V hre nie je len vojna, ale aj naša dôstojnosť. Pápež nám mnohokrát pripomenul, že naše dejiny boli zložité. Prajeme si iba slobodu, chceme ísť vlastnou cestou. Naše rodiny za sebou majú bolestné zážitky a dnes sa ich znova dotýka táto vojna. Sme jej obeťami rovnako ako nimi budú naše deti, ale teraz chceme slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti“.

Prevzaté z TKKBS.

Comments Žiadny komentár »

Katechéza: „Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť“

Pridané autorom dekan v kategórii Nezaradené

Katechéza Synodalita: Pápež František nás vyzval, aby sme vykročili na synodálnu cestu a spoločne uvažovali o tom, ako spolu kráčame ako Cirkev. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline ThDr. Jozef Možiešik, PhD. príde tento piatok 20. mája 2022 so štvrtou prednáškou z cyklu katechéz o synodalite s názvom: Spoločne na ceste: počúvať, hovoriť a sláviť. Stretnutie začne slávením svätej omše večer o 18,00 vo Farskom kostole v Bytči. Po nej budeme pokračovať rozhovorom o synodálnych otázkach. Všetci ste srdečne pozvaní.

Comments Žiadny komentár »Pomáhajme utečencom aj naďalej, a to „nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev,“ píšu biskupi Slovenska veriacim v ozname, ktorí kňazi v kostoloch čítali na Nedeľu Božieho milosrdenstva (24. apríla 2022). Oznam prinášame v plnom znení.

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Comments Žiadny komentár »