Od 1. októbra začnú v našej farnosti pôsobiť tri rehoľné sestry z Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, ktoré majú svoje sídlo v Bratislave. Ich vonkajšou charizmou je starostlivosť o chorých a opustených ľudí, predovšetkým v ich príbytkoch. Aj v našej farnosti budú pracovať ako opatrovateľky v rodinnej službe. Starostlivosť o chorých budú realizovať cez Mestský úrad v Bytči. Ak máte záujem o ich službu vo Vašich rodinách, nahláste svojich chorých na Mestskom úrade v Bytči (alebo v zákristii).

Sestry sa tešia na všetkých farníkov a modlia sa za požehnanú a plodnú spoluprácu s Vami.

Comments Žiadny komentár »

Chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu sv. omše, taktiež vďaka za vaše modlitby.

 

Odkaz do archívu RTVS:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/8312/79294

Comments Žiadny komentár »

Televízia LUX sa po dohode so spoločnosťou Towercom stala 1.júna 2015 súčasťou národného nekódovaného DVB-T multiplexu, ktorý je dostupný pre cca. 80% divákov na Slovensku (dostupnosť pokrytia vlastnej lokality si môže divák overiť na stránke www.volnatelka.sk/dostupnost). K sledovaniu TV LUX je potrebná vonkajšia prípadne vnútorná terestriálna anténa a postačovať bude aj štandardný set-top-box. Divák teda nemusí dokupovať nové zariadenie a televíziu naladí jednoduchým automatickým preladením kanálov.  Po tomto úkone už viac nič nebude divákovi brániť k voľnému sledovaniu televízie LUX bez poplatkov.

Comments Komentáre vypnuté na TV LUX cez anténu pre všetkých a zadarmo

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča úprimne ďakuje Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu na projekt reštaurovania kazateľnice a krstiteľnice v rímskokatolíckom farskom kostole Všetkých svätých v Bytči.

Comments Komentáre vypnuté na Poďakovanie