Anna Záborská ako dlhoročná europoslankyňa stále sleduje dianie v Európskom parlamente a v Rade Európy a už pred mesiacom začala biť na poplach. Väčšina v Európskom parlamente sa stále viac posúva k progresívnej ľavici a po viacerých pokusoch presadiť svoj ideologický pohľad na človeka, rodinu, teraz pretláča iniciatívnu správu socialistu Freda Predraga Matića, ktorá

1.) porušuje samotný právny základ európskej integrácie a princíp subsidiarity, kedže zdravie, vzdelávanie a rodinná politika patria na základe Zmluvy o fungovaní EÚ do kompetencie národných štátov a nie Európskeho parlamentu;

2.) vychádza z mylného predpokladu existencie medzinárodno-právne zakotveného „práva na potrat“, „práva na antikoncepciu“ a podobne, následne vyzýva členské krajiny EÚ, aby tieto „práva“ zaviedli do svojich zákonov;

3.) presadzuje takzvanú komplexnú sexuálnu výchovu, ktorá sexualizuje deti už v ranom štádiu ich životov a nerešpektuje práva rodičov na výchovu svojich detí na základe ich vlastných hodnôt;

4.) napáda univerzálne hodnoty, ako je sloboda prejavu očierňovaním názorových oponentov, hlavne pro-life organizácií a ľudí, ako tých, ktorí ohrozujú hodnoty EÚ a demokraciu v zjavnej snahe vytlačiť ich na okraj verejnej debaty;

5.) núti lekárov a iný zdravotnícky personál, ktorí sa nechce podieľať na umelom ukončení tehotenstva, ísť proti vlastnému svedomiu a osobnému presvedčeniu a tým porušuje ich slobodu svedomia.

Správa Matić pritom nie je bezvýznamný nelegislatívny dokument. Mnohé zlé politiky v Európe sa zrodili totižto práve v iniciatívnych správach v Európskom parlamente. Mnohí za ne hlasovali s tým, že nikoho nezaväzujú. Oni ale žijú svojím životom. Premietajú sa do konkrétnych politík Únie. Možno nie hneď, ale pri zdôvodňovaní podmienok hospodárskej pomoci pre nejakú krajinu v Afrike sa odrazu ocitne požiadavka na legalizáciu umelých potratov s odkazom napríklad na správu Matić.

Michal Považan (Štandard)

Autor kandidoval v posledných voľbách do Európskeho parlamentu za KDH a dnes pôsobí ako asistent Anny Záborskej. 

Komentáre sú uzavreté