Drahé sestry a bratia,

po niekoľkých dňoch, ktoré uplynuli od Národného pochodu za život, vám chcem týmto spôsobom poďakovať za jeho podporu, či už to bolo osobnou účasťou, alebo obetovaním modlitieb, či vašich utrpení. Ďakujem tiež mnohým organizátorom a dobrovoľníkom, bez vašej ochoty a obetavej práce by sa podujatie takýchto rozmerov nemohlo uskutočniť. Vďaka vám všetkým sme prispeli k radostnému svedectvu živej a kultivovanej viery a môžeme spolu zdieľať nádej, že pochod za život posilní naše úsilie chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť.

So srdečným pozdravom a apoštolským požehnaním

Mons. Tomáš Galis
žilinský biskup

Odpovedajte