Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bytča úprimne ďakuje Ministerstvu kultúry SR za poskytnutú dotáciu na projekt reštaurovania kazateľnice a krstiteľnice v rímskokatolíckom farskom kostole Všetkých svätých v Bytči.

Komentáre sú uzavreté