Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne sa uskutoční v dňoch 28. – 31. júla 2022. Predchádzať mu bude prípravný týždeň pre dobrovoľníkov (od nedele 24. júla 2022). Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Trenčín. Inšpiráciou pre stretnutie sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II.

T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom stretnutie prebieha. T22 sa ponesie v duchu biblického verša „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Keďže evanjelista Lukáš píše o meste v hornatom kraji, tak nosnou symbolikou T22 budú hory, vrchy, turistické chodníky a značky. 

Tím T22 predpokladá, že na prelome mesiacov príde do mesta vyše 2000  ľudí zo Slovenska i zahraničia. Prihlásených je už teraz vyše 2000. Z tohto počtu je okolo 400 dobrovoľníkov. Očakáva sa vyššia účasť kňazov a rehoľníkov a do Trenčína prídu takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj skoro 50 rehoľných spoločenstiev, 9 zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska. 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

Odpovedajte