Zaujímavý článok vyšiel v časopise kvartálniku Galzapress číslo 2/2020,
spracovala Katarína Kasagrandová. :

Slávnostný sľub farnosti v roku 1710.

Po porážke Rákociho povstania roku 1708 vypukla morová nákaza, ktorá sa rýchlo šírila. Ľudia nakazený morom hromadne umierali. Bytčianski veriaci z iniciatívy svojho farára Juraja Vankoviča a mestských predstavených 6. augusta 1710 zložili slávnostný sľub, že ak sa zastaví mor, zbožne zasvätia sviatok svätého Františka Xaverského  3. decembra. Tento sľub sa má každoročne prečítať a obnoviť pri svätej omši na deň svätého Františka Xaverského, napísal Milan Hromník v knihe Z dejín Bytče a jej farnosti. Preto nezabúdajme na sľub ktorí   dali naši predkovia. V roku 1710 sa choroba volala mor, dnes sa volá COVID – 19.  Sľub bol  slávnostne obnovený  6. augusta 1910. Prosím  ctime si svojich predkov a obnovme tento sľub.

Na väčšiu slávu Božiu na počesť svätého Františka Xavesrkého a s nábožnou rozpomienkou na slávnostný Sľub veriacich bytčianských pred dvesto rokmi učinený.

1710 Aug. 6 ho  – 1910 Aug. 6 ho


Komentáre sú uzavreté