Svätý Otec František sa po prílete na Slovensko odobral z bratislavského Letiska M. R. Štefánika na Apoštolskú nunciatúru, kde ho už očakávali členovia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku spolu s pozorovateľmi pri tomto spoločenstve. Za Konferenciu biskupov Slovenska sa na ekumenickom stretnutí Svätého Otca Františka s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku zúčastnil ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

Pápeža Františka na stretnutí privítal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Potom nasledoval príhovor Svätého Otca. Hovoril o nárokoch, ktoré kladie na človeka žiť vieru v situácii náboženskej slobody. Pripomenul potenciál slovanských národov i konkrétne Slovenska duchovne obohacovať Európu svojím zmyslom pre kontempláciu a tajomstvo, čerpajúc z cyrilometodského dedičstva.

Svätý Otec sa vo svojom príhovore zameral na výzvu pre veriacich v dobe po dosiahnutí náboženskej slobody: „Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň ťažké, žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva, toho vnútorného.“

Pápež citoval Dostojevského uvažovanie nad náročnosťou slobody z jeho Legendy o Veľkom inkvizítorovi v románe Bratia Karamazovovci, že „ľudia sú pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo“. Sloboda má však aj rozmer vzájomnosti: „Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou, lebo naša sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej“ – pripomenul pápež František. 

Ďalej poukázal na evanjelizačnú horlivosť sv. Cyrila a Metoda: „Títo svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme my sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?“

Pápež poukázal na duchovný prínos, ktorý môžu dať pre Európu práve slovanské národy:

„Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.“

Slovensko má podľa pápeža Františka dobré predpoklady pre budovanie ekumenizmu: „mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať“.

Po príhovore Svätého Otca Františka nasledovala spoločná modlitba.

Odpovedajte